นางสาว ปริฉัตร ตอรบรัมย์

ประเภทนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

จากการลงพื้นที่สำรวจ ตำบล พรสำราญ นอกจากชาวบ้านจะสนใจในเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์

และการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายในและนอกชุมชน  อีกอย่างที่ชาวบ้านให้ความสนใจคือการปลูกกัญชาไว้เพื่อเป็นยาสมุนไพรในครอบครัว

ซึ่งชาวบ้านอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นกัญชา ปลูกอย่างไรให้ถูกกฎหมาย ปลูกอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกกัญชา คือ ช่วงต้นฤดูฝน

ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ดินมีความชุ่มชื่นเพียงพอ ก่อนปลูกให้รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อหลุม

ร่วมกับปุ๋ยฟอสเฟต อัตรา 40-50 กรัม คลุกเคล้าปุ๋ยกับดินให้เข้ากัน นำต้นกัญชาลงปลูกให้ลึกเท่ากับระดับดินของถุงเพาะชำเดิมกลบดินให้แน่น

สรรพคุณของกัญชามีมากมาย เช่น ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดความดันโลหิตสูง ลดคลอเลสเตอรอลในเลือด ลดไขมัน กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง

ช่วยแก้อาการซึมเศร้า ป้องกันฟันผุ และอีกมากมาย การปลูกกัญชาตามชนบทนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ชอบต้มในน้ำร้อน

ชงกับกัญชาหรือกาแฟในตอนเช้า จากที่ได้สัมภาษณ์ชาวบ้านคนหนึ่ง อายุ 65 ปี ได้ให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่ดื่มน้ำกัญชาในตอนเช้ามาเป็นเวลา 2 เดือน

สังเกตตัวเองว่าน้ำหนักที่เยอะ ลุกนั่งยาก ตอนนี้รู้สึกเบาตัว เคลื่อนไหวคล่องตัวขึ้น ไม่วิงเวียนเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อน และคิดว่าจะทานไปเรื่อยๆ เพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป

อื่นๆ

เมนู