ข้าพเจ้า นางสาวเมธวี แคว้นไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ AG 02-(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์หลักสูตร: AG02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมการให้ความรู้การป้องกันและการดูแลตนเองในช่วงกักตัว 14 วัน ให้ปลอดภัย บ้านหนองหว้าหมู่ 10 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ร่วมกับอ.ส.มและผู้นำหมู่บ้าน

วิธีกักตัว 14 วัน ให้ปลอดภัย

1. แยกตนเองออกจากครอบครัว

2.เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

3.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

4.หากไอหรือจามใช้ทิชชูหรือกระดาษชำระ แยกทิ้งให้เหมาะสม

5.ปวดหัว/มีไข้ ทานยาพาราเซตามอล ทุก 4 – 6 ชั่วโมง

6.หมั่นล้างมือหรือใช้เจลล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ

7.ดื่มน้ำ 1.5 – 2 ลิตรต่อวัน

8.ไม่ออกไปพบปะผู้คนในช่วงกักตัว

9.ไม่ทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

10.ควรใช้ห้องน้ำหลังคนอื่น และเช็คทำความสะอาดทุกครั้งด้วยแอลกอฮอล์

11.เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท

12.พักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้น

13.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

14.หากิจกรรมทำงานในบ้าน เพื่อความคลายความกังวล

กลุ่มเสี่ยง

1. ผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง คือผู้ที่เจอกับผู้ติดเชื้อ มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เช่น ผู้เรียน/ผู้อาศัย/ทำงาน ในห้องเดียวกัน มีการพูดคุยกันในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที มีแนวโน้มถูกไอจามจากผู้ติดเชื้อโดยไม่มีการป้องกัน รวมถึงอยู่ในพื้นที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเทร่วมกับผู้ป่วย
2.ผู้สัมผัส กับ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ข้อที่ 1) เบื้องต้นถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ

3 .ผู้ใกล้ชิด กับ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ำ (ข้อที่ 2) หรืออยู่ในสถานที่เดียวกับผู้ติดเชื้อ แต่ไม่ได้มีกิจกรรมใดๆ ร่วมกัน และไม่ได้มีการพบปะหรือสัมผัสกัน จึงจัดเป็นผู้ไม่มีความเสี่ยง

   

   

อื่นๆ

เมนู