ข้าพเจ้า นายกษิตินาถ แข่งขัน ประเภทประชาชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในตำบลศรีสว่าง เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 กลับมาระบาดในรอบที่ 3 จึงมีกิจกรรมกับการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและร่วมมือกันในกิจกรรมนี้ ลงพื้นที่ในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์  ได้แจกอุปกรณ์ป้องกัน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้านเพื่อป้องกันจากโควิด -19 และการดูแลตัวเองในการระบาดครั้ง การลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ราบรื่นด้วยดี คนในชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู