ข้าพเจ้า นางสาวกมลลักษณ์ จะเรดรัมย์ ประเภทนักศึกษา ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นวันที่   10-11 กรกฎาคม 2564 นี้ ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กำหนดการ
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.30 น. ภาคทฤษฎี การคัดเลือกเลือกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเห็ดนางฟ้าและการแปรรูปอาหารตามหลักการผลิตที่ดี โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45-12.00 น. ภาคปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็ยผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ภาคทฤษฎี การพัฒนาคุณภาพน้ำพริกเห็ดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45-16.00 น. ภาคปฏิบัติ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกาและอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา
16.00-16.30 น. สรุปผลกิจกรรมและถ่ายรูปร่วมกัน

            

ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้ภาคทฤษฏี การพัฒนาคุณภาพน้ำพริกเห็ด โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา ที่มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแปรรูปน้ำพริกเห็ดนางฟ้า ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นว่าตลาดมีความต้องการเห็ดนางฟ้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคนิยมนำมาประกอบอาหารเนื่องจากมีสารอาหารมากมายที่จำเป็นต่อร่างกาย มีการนำเห็ดมาแปรรูปหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ข้าวเกรียบเห็ด, แหนมเห็ด, แหนมเห็ด, ลูกชิ้น รวมไปถึง น้ำพริกเห็ด และ น้ำพริกนรกเห็ด ที่สามารถเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพได้

วัตถุดิบที่ใช้ในการทำน้ำพริกสวรรค์

ส่วนผสม

 1. เห็ดนางฟ้า
 2. ใบมะกรูด
 3. พริกแห้ง
 4. หอมเจียว
 5. กระเทียมเจียว
 6. ผงปรุงรส
 7. น้ำตาลทราย
 8. เกลือ
 9. น้ำมันพืช
 10. แป้งทอดกรอบ

วิธีทำ

 • เริ่มที่ล้างเห็ดนางฟ้าให้สะอาด ผึ่งให้สัเด็ดน้ำ แล้วฉีกเป็นเส้นๆ นำไปคลุกกับแป้งทอดกรอบ เตรียมไว้ ตั้งกระทะใช้ไฟร้อนปานกลาง ใส่น้ำมันพอประมาณ เมื่อน้ำมันร้อน ค่อยๆ นำเห็ดที่เตรียมไว้ลงไปทอดจนสุก เมื่อเห็ดสุกนำขึ้นมาพักสะเด็ดน้ำมัน

 • จากนั้นนำใบมะกรูดไปล้างให้สะอาดและผึ่งให้สะเด็ดน้ำแล้วจึงนำไปทอด และนำพริกแห้งไปทอด ให้ได้ที่แล้วนำขึ้นมาสะเด็ดน้ำมัน

 

 • จากนั้นนำเห็ดทอด ใบมะกรูดและพริกที่ทอดแล้วมาผสมกับเกลือ น้ำตาลทราย หอมเจียว กระเทียมเจียว ผงปรุงรสที่ได้ทำการชั่งตวงไว้แล้ว แล้วทำการคลุกให้เข้ากันจากนั้นจึงนำไปปั่น

 • นำน้ำพริกเห็ดสวรรค์ที่ได้ใส่บรรจุภัณฑ์ หรือภาชนะ                                                                                                                       

จากการอบรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้าให้เป็นน้ำพริกเห็ดสวรรค์ ทำให้เห็นว่าเราสามารถถนอมอาหารให้มีอายุที่ยาวขึ้นและมีคุณประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้อีกด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู