ข้าพเจ้านางสาวเมธาวี จิตไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02 (02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์
หลักสูตร: AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ทางตัวแทนต.นาโพธิ์และข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 เพื่อส่งมอบหน้ากากอนามัยให้คนในหมู่บ้านได้มีหน้ากากอนามัยใช้ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งได้ทำพิธีมอบให้กับทางผู้ใหญ่บ้านและทางโรงเรียนวัดท่าเรียบ เพื่อจะได้นำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายต่อไป

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ทางตัวแทนต.นาโพธิ์และข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 เพื่อส่งมอบหน้ากากอนามัยให้คนในหมู่บ้านได้มีหน้ากากอนามัยใช้ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งได้ทำพิธีมอบให้กับทางผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้นำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายต่อไป

 

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 | โควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีวิธีการรับมือ ดังนี้

1.เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน

2.เชื้อไวรัสโคโรน่าติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ควรทานแบบสุกเท่านั้น

3.ควรทานอาหารที่สุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า

4.หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์

5.ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม

6.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ

7.งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

8.ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น

9.ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ

10.ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ ปวดหัว อ่อนเพลีย หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที

อาการทั่วไปมีดังนี้

– มีไข้

– ไอแห้ง

– อ่อนเพลีย

อาการที่พบไม่บ่อยนักมีดังนี้

– ปวดเมื่อยเนื้อตัว

– เจ็บคอ

– ท้องเสีย

– ตาแดง

– ปวดศีรษะ

– สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส

– มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี

อาการรุนแรงมีดังนี้

– หายใจลำบากหรือหายใจถี่

– เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก

– สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหว

โปรดเข้ารับการรักษาทันทีหากมีอาการรุนแรง และติดต่อล่วงหน้าก่อนไปพบแพทย์หรือไปสถานพยาบาลเสมอ

ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงและไม่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆ ควรรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

โดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่ติดเชื้อไวรัสจะแสดงอาการป่วยใน 5-6 วัน อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยอาจใช้เวลานานถึง 14 วันจึงจะแสดงอาการ

 

อื่นๆ

เมนู