นางสาว​สกุล​รัตน์​  แสง​สว่าง​อา​รม​ย์​

AG-03 ตำบลดอนกอก​ อำเภอนาโพธิ์​

 

  การลงพื้นที่เก็บข้อมูล​ ​ตำบลดอนกอก​ อำเภอ​นาโพธิ์

     อำเภอนาโพธิ์​ เป็นในอำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์​ ตั้งอยู่​ทางทิศเหนือ​สุดของจังหวัด​ มีระยะทางห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์​ 80​ กิโลเมตร​ อำเภอนาโพธิ์​ แบ่งออกเป็น​ 5​ ตำบล​ คือ​  ตำบลนาโพธิ์​  ตำบลศรีสว่าง​ ตำบลบ้านคู​ ตำบลบ้านดู่​ และตำบลดอนกอก​ ที่ทางทีมงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่​ 

     ในส่วนของตำบลดอนกอก​  มี​ 14​ หมู่บ้าน​ 1​ องค์การบริหารส่วนตำบล​ 1​ โรงพยาบาล​ส่งเสริมสุขภาพตำบล​ มีประชากร​ทั้งหมด​ 8,037  คน​ (ข้อมูลปี 2562)

เพศชาย​ 4,029 คน​ เพศหญิง​ 4,008 คน​ 

     สภาพพื้นทั่วไป​  อำเภอ​นาโพธิ์​เป็นพื้นที่ราบสูงสลับกับที่ดอน​ เป็นดินร่วนปนทราย​ คนในชุมชน​ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร​รม​ ทำไร่​ ทำนา​ ปศุสัตว์​ และมีการปลูกผัก​ และทอผ้าไหม​ ซึ่งเป็นผ้าไหมมัดหมี่​ ที่ทอมือโดยคนในชุมชน​ รวมกันสร้างเป็นผลิตภัณฑ์​ OTOP ที่มีชื่อเสียงของอำเภอนาโพธิ์​ และกลุ่มที่มีร้านผ้าไหมเป็นของตนเอง​ ถ้าเราไปอำเภอนาโพธิ์เราจะพบเห็นร้านผ้าไหม​อยู่ในเกือบทุกหมู่บ้าน โดยจะจ้างคนในชุมชนมัดหมี่และทอส่งร้าน​ เป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน​ ไม่แพ้การทำเกษตร​ที่เป็นอาชีพหลัก

     การลงพื้นที่เก็บข้อมูล​ ทำให้พบว่า​ เกษตรกร​ตำบลดอนกอก​ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง​ เกษตรกร​ส่วนใหญ่มีอาชีพเสริม​ เพื่อรองรับจากงานเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพ​หลัก​ คือการทอผ้าไหม​ และปลูกผัก​เพื่อขายและบริโภคภายในครัวเรือน  ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนพอเพียงอีกหนึ่งชุมชน

การมัดหมี่

การทอผ้าไหม

Tags:

อื่นๆ

เมนู