1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2564

บทความการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2564

ข้าพเจ้านายพุฒิพงศ์ มูลศรีแก้ว ประเภทนักศึกษา AG02-2 ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสต สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 2

การทำงานในครั้งนี้ในช่วงของการทำงานเดือนพฤษภาคม เดือนนี้ข้าพเจ้านั้นได้ร่วมสืบค้นข้อมูลชุมชนในตำบลนาโพธิ์ และได้วิเคราะห์ข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนทั่วไปและบัณฑิตจบใหม่ ทีมผู้ทำงานประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google meet เพื่อได้เห็นถึงสภาพทั่วไปของหมู่บ้านใน ตำบลนาโพธิ์ และพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆภายในหมู่บ้านต่อไป

Tags:

อื่นๆ

เมนู