1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ 2564

บทความการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ 2564

ข้าพเจ้านายพุฒิพงศ์ มูลศรีแก้ว ประเภทนักศึกษา AG02-2 ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสต สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 2

เดือนมิถุนายนค่ะ เดือนที่ 6 ของปี เป็นเดือนที่กระผมนั้นได้เริ่มเปิดเทอมและมีการเรียนการสอน แต่เป็นเพราะสถานะการณ์โควิด 19 ยังไม่คลี่คลายเลย จำต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการทำงานประสานงานแบบออนไลน์ เดือนนี้นั้นมีกิจกรรมมากมายและมีประชุมหารือกับทางอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะผู้ทำงานทางออนไลน์ด้วยเรื่องการดำเนินกิจกรรมในเดือนนี้ และได้คัดเลือกหมู่บ้านในการลงพื้นที่ ตอนนี้ก็คัดเลือกไว้สามหมู่บ้านแล้วและเดือนนี้ผู้ปฏิบัติงานของตำบลนาโพธ์ก็มีการลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมในชุมชน

เนื่องจากเดือนนี้นักศึกษาได้เปิดเทอมและมีการจัดการเรียนการสอนขึ้น จึงทำให้นักศึกษานั้นมีเวบาน้อยลง และได้ปรับเปลี่ยนการลงเวลาเข้าออกงาน เป็นวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตามที่เคยทำในเทอมที่ผ่านมา

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู