1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. ปรึกษาหารือร่วมกันกับทีมงานลงสำรวจข้อมูลCBDต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ และแนวทางการจัดอบรมการวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชาวบ้านในพื้นที่

ปรึกษาหารือร่วมกันกับทีมงานลงสำรวจข้อมูลCBDต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ และแนวทางการจัดอบรมการวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชาวบ้านในพื้นที่

ข้าพเจ้านางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณศรี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ 2564 ทีมงานต.ศรีสว่างแจ้งสมาชิกต.ทุกคนอัดคลิปแนะนำตัวเองผ่านกล้องมือถือของจนเองส่งให้แอดมินประจำตำบล
ในการลงเก็บข้อมูลCBDนั้นเป็นไปได้อย่างยากลำบากจึงมีข้อมูลเท่าที่เก็บได้(สืบเนื่องจากสถานการณ์ ไวรัสโควิด 19 มีการระบาดอย่างรุนเเรงในขนาดนี้ทำให้ไม่ได้ลงเก็บข้อมูล) แต่ได้มีการนำแมตไปมอบโรงพยาบาลนาโพธิ์และวัด วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2564 ผู้ปฏิบัตงาน ต.ศรีสว่างและผู้นำชุมชนจะไปประชุมและหารือกันที่บ้านเมืองน้อยใน ต.ศรีสว่าง เรื่องการวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชาวบ้านในต.ศีรสว่าง เมื่อเวลา 14.55 น. ได้รับแจ้งด่วนจากผู้ใหญ่บ้านเมืองน้อยว่า ที่บ้านดู่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม2คนและมีกลุ่ทลมเสี่ยงกระจายในหลายพื้นที่ ทางปลัดจึงขอให้งดการจัดกิจกรรมu2tของเราไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงผู็ปฏิบัติงานจึงไม่ได้ไปจักอบรบในวันนั้น แต่ได้นำเอาขนมและน้ำดื่มที่เตรียมไว้จัดกิจกรรมไปมอบให้โรงพยาบาลนาโพธิ์ จนถึงตอนนี้ก็คอยติดตามสถานการณ์โควิด19 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าสถานการจะคลี่คลายลงจึงจะจัดอบรมได้

 

 

อื่นๆ

เมนู