เขียนโดย นางสาวพัฒน์นรี วรรณวิจิตร

ข้าพเจ้า  นางสาวพัฒน์นรี วรรณวิจิตร  ประเภท ประชาชน  (03)ต.ศรีสว่าง   อ.นาโพธิ์  จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน  ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
     เพื่อการปฏิบัติงานและดำเนินโครางการฯ ให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในอีกระดับ แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ทางทีมงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนและตัวของทีมงานเอง ซึ่งได้ปฏิบัติตามประกาศมาตรการการควบคุมโรคของทางภาครัฐอย่างเหมาะสมและเคร่งครัด จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมที่อาจจะมีการรวมตัวของประชาชนมากเกิน 50 ท่านได้ ทางทีมงานจึงได้ปรับแผนงานเพื่อให้เข้ากับสถานกาณ์ โดยได้กิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและป้องกันโควิดในชุมชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการฯ ณ วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
     กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นมาเพื่อรณรงค์การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชมชนพร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเบื้องต้น ได้แก่ เจลแอลกอล์ฮอล้างมือพร้อมทั้งหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานที่สำคัญ ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน และประชาชนหรือผู้สูงอายุบางส่วนที่สามารถนำไปแจกได้

 

ทั้งนี้การป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันนี้ นั่นคือการฉีดวัคซีนป้องกัน วัคซีน ตามข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ขณะนี้มี วัคซีนโควิด- 19 ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว 5 ยี่ห้อ/บริษัท ด้วยกัน  โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้

  • แอสตร้าเซนเนก้า
  • ซิโนแวค
  • จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
  • โมเดอร์นา
  • ซิโนฟาร์ม

สุดท้ายนี้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น เราเริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวท่านเอง เพียงหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอล์ฮอ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือไปในแหล่งพบปะผู้คน เว้นระยะห่างทางสังคม เพียงแค่นี้เราก็สามารถป้องกันความเสี่ยงของการติดเชื้อเบื้องต้นได้

อื่นๆ

เมนู