ข้าพเจ้านายทรรศพล สีหัวโทน ประเภทนักศึกษา AG02-2 ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคโควิด 19 ยังรุนแรง กระผมและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม ของ ต . นาโพธิ์ ได้ร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้ออบรมการใช้ระบบ การเข้างานและออกงานในเว็บไซต์ผ่านทาง Microsoft Teams ในวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และนอกจากนี้ก็มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของการลงเวลาปฏิบัติงานในเดือนต่อไป

   

ด้วยสถานการณ์ที่รุนเเรง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนของนักศึกษาในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ยากที่จะทำการลงพื้นที่ ในเขตได้ กระผมจึงได้โอกาสนี้ในการไปช่วยมอบสิ่งของในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นจิตอาสาเล็กๆ รวมพี่ๆ น้อง ๆเพื่อนๆ ที่ได้ร่วมกันสละสิ่งของมาร่วมด้วยช่วยกันและได้ส่งมอบให้ ตา ยาย สิ่งเล็กๆที่ออกมาจากใจ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และกลางแจ้ง    อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก และกลางแจ้ง

เเละขอขอบคุณทีมงานบางส่วนที่เป็นตัวเเทนในการลงพื้นที่ ของเขตตำบลนาโพธิ์ครับ

 

อื่นๆ

เมนู