ข้าพเจ้า  นางสาวพัชรจุฑา เจียรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG02(1)

AG02(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตำบลบัวทอง   อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

                 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 16  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ บ้านไผ่  หมู่ 2 การลงพื้นที่ในชุมชนในครั้งนี้คือหาข้อมูลในชุมชนด้านต่างๆ สินค้า OTOP เศรษฐกิจพอเพียง  การเกษตร เเหล่งน้ำ สภาพที่อยู่อาศัยและศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น  พบว่าหมู่บ้านมีจุดเด่นคือหัตกรรมพื้นบ้าน การทำไม้กวาด ตะกร้าสาน เเละโมบายประดับ เป็นหัตกรรมที่สวยงามมากเเต่ขาดการนำเสนอผ่านช่องทางต่างๆให้ผู้อื่นได้ชมและบวกกับบุคคลที่ทำมีอายุค่อนข้างมาก จึงค่อนข้างน่าสนใจเเละน่าเสียดายในขณะเดียวกัน สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักและยังไม่เป็นที่ต้องการเท่าที่ควร  ในชุมชนยังไม่มีสินค้า OTOPอีกหนึงอย่างที่น่าสนใจในชุมชุมคือ วัดเเละป่าไม้ในชุมชน เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และอยู่คู่กับหมู่บ้านมาเนิ่นนาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ส่วนมากจะทำนา พื้นที่รอบๆค่อนข้างเเห้งเเล้ง เเหล่งน้ำในการทำเกษตรไม่เพียงพอ ในเเต่ละปีผลิตผลทางการเกษตรจึงค่อนข้างหน่อย

 

 

 

 

สภาพที่อยู่อาศัยในชุมชนส่วนมากมีฐานะยากจนคนที่อยู่บ้านจะเป็นผู้สูงไวสะส่วนใหญ่และมีผู้ที่ว่างงานด้วย เเละรอบๆหมู่บ้านค่อนข้างเเห้งเเล้ง

 

 

สิ่งที่ประทับใจในการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์นี

หลายท่านค่อนข้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ยังคงประทับใจชาวชุมชนทุกครั้งที่ลงพื้นที่

อุปสรรคในการลงพื้นที่

การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้มีอุปสรรคคงเป็นด้านอากาศที่ค่อนข้างร้อน

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู