ข้าพเจ้านางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณศรี  ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในสถานการณ์โควิดนี้ ต่างคนต่างอยู่บ้านและเนื่องด้วยสถานการณ์ยังไม่กลับสู๋โหมดปกติและได้ส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว ซึ่งที่หมู่บ้านข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในปัจจุบันคือ บ้านคำอาฮวน ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เเต่ก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง มีการคัดกรองผู้ที่มาจากต่างจังหวัด โดยให้ลงบันทึกข้อมูลกับอาสาสมัครหมู่บ้าน เเละถ้ามาจากพื้นที่สีเเดงต้องกักตัว 14 วัน อีกทั้งในร้านค้าหรือที่ชุมชนที่มีคนหมู่มากจะมีการวัดอุณหภูมิของร่างกาย ล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอล์ อีกทั้งต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับทีมงานในต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ได้ เเต่ก็มีการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถทำได้ โดยในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้ดำเนินงานเเละอาจารย์เพื่อรับฟังเเนวทางในการทำคลิปและเขียนบทความเกี่ยวกับการรณรงค์โควิด 19  เเละปรึกษาหารือถึงการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวิดีโอให้มีความสมบูรณ์เเละได้ข้อมูลที่ถูกต้อง อีกทั้งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ยังมีการ เว้นระยะห่าง สวมใส่น้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ

อื่นๆ

เมนู