1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. หลักสูตร: AG03-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฎิบัติงานด้านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน ตำบลพรสำราญ

หลักสูตร: AG03-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฎิบัติงานด้านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน ตำบลพรสำราญ

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

ข้าพเจ้านาย สุรจิตต์ คงศิลา 

ประเภท : บัณทิตจบใหม่              ตำแหน่งงาน  :  เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลพรสำราญ

ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือ  จังหวัดบุรีรัมย์

 หลักสูตร: AG03-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ       มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปฎิบัติงานด้านการสำรวจศักยภาพรายตำบล ๑๖ เป้าหมาย

 

ข้าพเจ้าได้เริ่มทำงานตามโครงการยกระดับเศษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพรสำราญ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2508 โดยแยกออกจากตำบลพระครูใหญ่ อำเภอเมืองฯ มี 12 หมู่บ้าน และยังขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองฯ โดยมีนายโสภา ปินะกะรัง เป็นกำนันคนแรก ต่อมาเมื่อปี 2512 ได้จัดตั้งอำเภอคูเมืองขึ้น ตำบลพรสำราญ ถูกแยกออกมาให้ขึ้นกับอำเภอคูเมือง เป็นต้นมา ปัจจุบันตำบลพรสำราญ มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 19 หมู่บ้าน โดยมีนายวีรศักดิ์ บัวบาน เป็นกำนันคนที่ 3  

       แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร

 

อร่อยๆ และที่ไหว้พระทำบุญ

ในตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ทุกท่านที่มาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กระผมขอเชิญชวนลองแวะมาเที่ยวตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองครับที่อยู่ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์เพียง24 กิโลเมตรเท่านั้นครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่น ไร่ดินชุ่มฟ้า  ร้านอาหารอร่อยๆ อย่างครัวคุณแหม่มที่ร้านอยู่ติดถนนใหญ่ออกจากบุรีรัมย์มาทางอำเภอคูเมืองร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงตำบลพรสำราญเพียง 2.7 กิโลเมตรเท่านั้นอิ่มท้องแล้วก็แวะไหว้พระทำบุญที่วัดบ้านโคกเพชรเป็นวัดประจำหมู่บ้านโคกเพชรที่มีความสงบร่มรื่นล้อมรอบด้วยต้นไม้สวยงามเหมาะแก่การมาทำบุญ พักผ่อนย่อนใจ

 

ที่ตั้งอยู่บ้านโคกเพชรห่างจาก ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เ พียง 4 กิโลเมตรเท่านั้นเอง

ไหว้พระเสร็จแล้วต่อกันด้วยไร่ดินชุ่มฟ้า เป็นไร่เกษตรแบบผสมผสาน มีผักผลไม้นานาชนิด 

 

ไม่ว่าจะเป็น อินทผาลัม ผลไม้ตระกูลเบอรี่ต่างๆ    

 ลักษณะเด่น

เกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิดสร้าง “ป่ากินได้” สร้างจากความรักของคนในครอบครัว

ที่ตั้งอยู่ฝั่งขวามือมาจากตัวเมืองบุรีรัมย์ก่อนถึง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

เพียง 3 กิโลเมตร เท่านั้น

 

จบทริป 1 วันสำหรับการท่องเที่ยวในตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อิ่มบุญ อิ่มท้อง สบายใจงบน้อยๆก็เที่ยวได้ครับ

ชาวตำบลพรสำราญส่วนใหญ่ทำอาชีพหลักทางด้านเกษตรกรรม   ปลูกข้าว ,ปลูกอ้อย ,ปลูกมันสำประหลัง  ,เลี้ยงหมู, เลี้ยงเป็ด, 

เลี้ยงไก่ , เลี้ยงปลา , เลี้ยงวัว และ อื่นๆ

ลิ้งบทความ : http://u2t.bru.ac.th/agricultural/หลักสูตร-ag03-1-โครงการยกระดั/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อื่นๆ

เมนู