เชื้อโควิด-19 ยังอยู่ ต้องระวังตัวเหมือนเดิม !! เราต้องดูแลตัวเองและทุกคนที่เรารัก
ข้าพเจ้านายภักดี  ประทุมคำ ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
      ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน  ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
      เพื่อการปฏิบัติงานและดำเนินโครางการฯ ให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในอีกระดับ แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ทางทีมงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนและตัวของทีมงานเอง ซึ่งได้ปฏิบัติตามประกาศมาตรการการควบคุมโรคของทางภาครัฐอย่างเหมาะสมและเคร่งครัด จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมที่อาจจะมีการรวมตัวของประชาชนมากเกิน 50 ท่านได้ ทางทีมงานจึงได้ปรับแผนงานเพื่อให้เข้ากับสถานกาณ์ โดยได้กิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและป้องกันโควิดในชุมชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการฯ ณ วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
      กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นมาเพื่อรณรงค์การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชมชน พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเบื้องต้น ได้แก่ เจลแอลกอล์ฮอล้างมือพร้อมทั้งหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานที่สำคัญ ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน และประชาชนหรือผู้สูงอายุบางส่วนที่สามารถนำไปแจกได้
วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
 • ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
 • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
 • สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
 • ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
 • ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
 • เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
 • หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

โควิด-19 ติดได้จาก 3 รู

 • เข้าสู่คนผ่านทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง เช่น นํ้ามูก นํ้าลายของคน จึงมี 3 รูที่ต้องระวัง
 • รูน้ำตา
 • รูจมูก ไม่แคะจมูก เชื้อโรคสามารถเข้าทางโพรงจมูกสู่ทางเดินหายใจได้
 • รูปาก
 • ไม่จับปาก ปากเป็นช่องร่วมที่เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจต่อไปติดโควิดหรือเปล่า? เช็กสัญญาณและอาการ

87.9% มีไข้ตัวร้อน
67.7% ไอแห้งๆ
38.1% อ่อนเพลีย
33.4% มีเสมหะ
18.6% หายใจติดขัด
13.9% เจ็บคอ
13.6% ปวดหัว
14.8% ครั้นเนื้อครั่นตัว/ปวดข้อ
11.4% หนาวสั่น
5.0% วิงเวียน/อาเจียน
4.8% คัดจมูก
3.7% ท้องเสีย

ใครบ้างที่เสี่ยงสูงติดโควิด 19

 • กลุ่มเสี่ยงโดยตรงที่อาจสัมผัสกับเชื้อ
 • เพิ่งกลับจากพื้นที่เสี่ยง
 • สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ
 • แยกตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พัก 14 วัน

กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวัง หากติดเชื้อมีอาการที่รุนแรง

 • ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
 • ผู้ป่วยโรคเรื้องรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ หรือ ภูมิแพ้
 • เด็กเล็กต่ำกว่า 5 ปี
 • อยู่บ้าน หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
 • ล้างมือบ่ายๆ รักษา 3 รู “ตา จมูก ปาก”
 • เว้นระยะการใกล้ชิด 2 เมตร และ สวมหน้ากากผ้า

สุดท้ายนี้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น เราเริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวท่านเอง เพียงหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอล์ฮอ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือไปในแหล่งพบปะผู้คน เว้นระยะห่างทางสังคม เพียงแค่นี้เราก็สามารถป้องกันความเสี่ยงของการติดเชื้อเบื้องต้นได้เชื้อโควิด-19 ยังอยู่ ต้องระวังตัวเหมือนเดิม !! เราต้องดูแลตัวเองและทุกคนที่เรารัก

อื่นๆ

เมนู