G 03-2 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

          การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่ทำกระเป๋า เป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่  โดยการแปรรูปทำเป็นกระเป๋า ซึ่งทางกลุ่มได้ให้ความใส่ใจ พิถีพิถันในการเลือกลวดลาย สีสัน และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ผสมผสานกับฝีมืออันประณีตในการตัดเย็บ ทำให้ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าทอมัดหมี่ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ทำกระเป๋า เป็นที่ยอมรับและรู้จักของคนทั่วไป ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้และมีการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้รู้จักการใช้เวลาว่าง และใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ พัฒนารูปแบบ และร่วมกันคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์  ในปัจจุบันมีการสั่งซื้อกระเป๋าในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในงานพิธี เป็นจำนวนมาก

          สมาชิกกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดอนกอก เล่าว่า ชาวบ้านชุมชนบ้านดอนกอกมีการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ สมัยก่อนนั้นชาวบ้านดอนกอกได้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหมไว้สำหรับใช้ในครัวเรือนมาโดยตลอด ซึ่งมีการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าไหมกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ส่วนลวดลายของผ้าไหมของที่บ้านดอนกอกนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ส่วนใหญ่เป็นลายธรรมดา ลายฟันเลื่อย ลายนาค และลายผ้าพื้นเรียบ ส่วนการแปรรูปทำกระเป๋านั้นก็ได้ทางอาจารย์และผู้ปัฏิบัติงานจากโครงการการยกระดับเศษฐกิจเข้ามาสนับสนุน แนะนำให้นำเศษผ้าทอที่เหลือจากการทอผ้าผืนใหญ่ มาแปรรูปเป็นของชำร่วย ของที่ระลึกต่าง ๆ รวมถึงกระเป๋า ขายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาที่ไม่แพง ซึ่งก็ทำให้สินค้าจากการแปรรูปนี้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีให้กับทางชุมชน ส่วนกระเป๋าที่ทำนั้นจะใช้เศษผ้าที่เหลือเกินจากการทอผ้าผืนมาทำ เป็นการนำเศษผ้าที่เหลือจากการทอผ้า 1 ผืน มาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นผ้าไหมแท้ทำให้กระเป๋าดูดีมีคุณค่าและสีสันที่สดใส วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ประกอบด้วย ผ้าไหมและผ้าต่าง ๆ, หูกระเป๋า, ผ้าซับใน, ซิป และอุปกรณ์สำหรับเย็บผ้า พวกจักรเย็บผ้า, ด้าย, กรรไกร เป็นต้น

          ช่วงนี้โรค COVIT- 19 ระบาดทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ จึงได้มีการปิดพื้นที่ชั่วคราว ทางโครงการจึงได้เลื่อนนัดอบรมวิธีการเย็บกระเป๋าจากผ้าไหมออกไปโดยไม่มีกำหนด สำหรับคนที่สนใจทำชิ้นงานแฮนด์เมดประเภทนี้ อาจจะต้องมีทักษะพื้นฐานในการตัดเย็บอยู่บ้าง แต่ถ้าไม่มีก็สามารถฝึกหัดทำได้ไม่ยากเพียงแต่ต้องมีใจรัก มีความอดทน มีความประณีต ที่สำคัญจะต้องมีไอเดียสร้างสรรค์ คิดพัฒนาทำสินค้าให้ออกมามีความน่าสนใจ มีเอกลักษณ์ ที่สำคัญสามารถนำผ้าที่เป็นของดีของพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายหลากหลายมาพลิกแพลงดัดแปลงทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน และขอฝากทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ช่วยกันสวมหน้ากากอานามัย วัดอุณหภูมิ และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

อื่นๆ

เมนู