นายฐิตินันท์  รักษา

กลุ่มประชาชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติการ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของตำบลพรสำราญ ในครั้งนี้ ทำให้กลุ่มทีงานรู้จักหมู่บ้านที่อยู่ใน               ตำบลพรสำราญ และเคยเป็นเมืองโบราณ ตั้งอยู่บนเนินเก่าๆ มีคูเมืองล้อมรอบ นอกคูเมืองจะมีกำแพง                 อีกชั้นหนึ่งมีหนองน้ำและบ่อน้ำโบราณรอบๆหมู่บ้าน แต่น้ำไม่ขังตลอดปี ปัจจุบันตื้นเขินใช้ทำนาได้                       นั่นคือ บ้านโนนเมือง (โนนขมิ้น) ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์                       ชาวบ้านค้นพบหินหลักเมืองและเสาหลักมือง ซึ่งอยู่บนที่ตั้งวัดโนนเมืองชาวบ้านให้ความนับถือมาก                  บริเวณหนองน้ำโบราณ ที่มีเนินรอบติดกับหมู่บ้าน กลุ่มทีมงานจึงได้เข้าสอบถามกับผู้ใหญ่บ้าน                             (นายวรโชติ โยชัยเหลี่ยม) โดยให้ข้อมูลว่า คุณตาบุญมา พุสาโลนา ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่                        และชาวบ้านให้ความนับถือคุณตามาก (ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว) โดยบ้านโนนเมืองนี้มีแนวทางในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางทางศาสนาพิธี วัดจะเป็นศูนย์กลางในการทำพิธีทางศาสนา                   สภาพปัจจุบันชุมชนเป็นที่ตั้งของบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์         มีจำนวนหลังคาเรือน 116 หลังคาเรือน จำนวนประชากรหญิง/ชาย 597 คน อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู