ข้าพเจ้า นางสาวอรปรียา   ดีบาง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในตำบลศรีสว่าง เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 กลับมาระบาดในรอบที่ 3 จึงมีกิจกรรมกับการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและร่วมมือกันในกิจกรรมนี้ และสมาชิกได้มีการลงพื้นที่ในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ เพื่อจัดกิจกรรมและได้มีการสอบถามกับคนในชุมชนเรื่องการฉีดวัคชีน และได้แจกอุปกรณ์ป้องกัน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้านเพื่อป้องกันจากโควิด -19 ทีมงานและ อสม. ได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านและคนในชุมชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าได้รับการลงทะเบียน และการเตรียมตัวในการฉีดวัคซีน และผลข้างเคียง และการดูแลตัวเองในการระบาดครั้ง และการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ราบรื่นด้วยดี คนในชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

-ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
-รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
-สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
-ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
-ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
-เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
-หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

 

อื่นๆ

เมนู