หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาว พัชรจุฑา เจียรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG02(1) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในโครงการจะมีภาคทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพน้ำพริกเห็ด โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา ภาคปฏิบัติการระดมความคิด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยวิทยากรอาจารย์ธนวรรณและอาจารย์จิรายุ มุสิกา โดยภาคปฎบัติจะมีการอบรมการทำน้ำพริกเห็ดและการทำการตลาด(4P) เเละมีการทำเเพคเกจจิ้งว่าต้องมีการใส่อะไรลงไปบ้าง ส่วนที่พูดถึงจะเป็นในการอบรมภาคทฤษฎี ส่วนภาคปฏิบัติจะเป็นการลงมือทำน้ำพริกเห็ด ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำน้ำพริกตั้งเเต่เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ โดยจะเริ่มตั้งแต่ฉีกเห็ด เตรียมเห็ดทอด จนถึงขั้นตอนการปั่นจนเป็นน้ำพริกเห็ดและขั้นตอนสุดคือเตรียมน้ำพริกใส่กระปุกเเละปิดท้ายด้วยการติดสติ๊กเกอร์บนผลิตภัณฑ์

 

 

 

วัตถุดิบในการทำน้ำพริก

 

 

  นำเห็ดมาฉีกเป็นฝอย คลุกแป้งเเล้วเตรียมนำลงทอด

นำหอมแดงซอยและใบมะกรูดมาซอยแล้วเตรียมลงทอด เสร็จแล้วนำมาปั่นแล้วใส่รสดี

 

 

เมื่อเสร็จแล้วทุกคนได้ร่วมมือกันติดสติกเกอร์ลงบนกระปุก

 

กิจกรรมในครั้งนี้หลายๆท่านประทับใจอย่างมาก ได้ร่วมมือกันในการทำกิจกรรมได้รู้สูตรน้ำพริกไปใช้ทำกินเองหรือไปประกอบอาชีพเสริม

 

อื่นๆ

เมนู