1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 4. AG02(1)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

AG02(1)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวนรีรัตน์  เชิญรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02 (01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนกรกฎาคมนี้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบล ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน ให้มีอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้า ซึ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบล ได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในกิจกรรมจะมีการแนะนำการเลือกใช้วัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเห็ดนางฟ้า และขั้นตอนการแปรรูปน้ำพริกเห็ดนางฟ้า  โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา ที่มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแปรรูปน้ำพริกเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์

ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเห็ดนางฟ้าและการคัดเลือกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์

วัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้

 • เห็ดนางฟ้า 350 กรัม
 • แป้งอเนกประสงค์ 200 กรัม
 • กระเทียมเจียว 250 กรัม
 • หอมแดงเจียว 250 กรัม
 • พริกแห้งเม็ดใหญ่ 20 กรัม
 • พริกแห้งเม็ดเล็ก 20 กรัม
 • เกลือ 5 กรัม
 • น้ำตาลปี๊บ 40 กรัม
 • ผงปรุงรส 50 กรัม
 • น้ำมันปาล์มสำหรับทอด 1 ลิตร

ในช่วงบ่ายจะเป็นการปฏิบัติ การแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสวรรค์

 

อื่นๆ

เมนู