1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคูเมือง (กพร.)

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคูเมือง (กพร.)

 

 

ข้าพเจ้า นางสาวสุวิสาข์ แป่มจำนัก ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) รหัส AG01 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่ม กพร.) ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นมา ​ ​ข้าพเจ้าได้เข้ารายงานตัวกับผู้บังคับบัญชา นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอคูเมือง และข้าพเจ้าได้เข้ารายงานตัวต่อที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคูเมือง โดยมี นายเดี่ยว ยอรัมย์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ เป็นหัวหน้าสำนักศูนย์ดำรงธรรม และได้เข้ารับการปฐมนิเทศและทดลองงานจาก นายเดี่ยว ยอรัมย์ ปลัดอำเภอ และนางสาวภัทรจาริน ทองเพ็ง ตำแหน่งปลัดอำเภออีกท่าน สอนการปฏิบัติงาน พร้อมชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงาน และมอบหมายงานในครั้งนี้ คือปฏิบัติงานสารบรรณ เอกสารธุรการ การเกษียนหนังสือราชการ การร่วมลงพื้นในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม

​ศูนย์ดำรงธรรม เป็นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มี ปัญหาความเดือดร้อน ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ปัญหาต่าง ๆ เช่น ได้รับความเดือดร้อนจากหน่วย ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดนบุกรุกพื้นที่ทำกิน เมื่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆแล้ว ต้องเร่งแก้ไขปัญหา เยียวยา สร้างความเข้าใจด้วยการชี้แจงด้วยเหตุด้วยผล และให้ความเป็นธรรมกับประชาชนอย่างถูกต้อง
​การปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีรุกล้ำพื้นที่ทำกิน โดยมีนายเดี่ยว ยอรัมย์ ปลัดอำเภอ เป็นหัวหน้าผู้นำทีมลงพื้นในครั้งนี้
​การปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ในการเปิดงาน “ปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล” และตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียน ณ บ้านโศกนาค
​และการปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จัดเตรียมสถานที่สำหรับบริการรับลงทะเบียนตามโครงการเราชนะของประชาชนกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ณ ที่ว่าการอำเภอคูเมือง ตลอดจนถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
รูปภาพการปฏิบัติหน้าที่ และการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

รูปภาพการปฏิบัติหน้าที่ และการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

        

 

 

 

อื่นๆ

เมนู