ข้าพเจ้า นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG02(01) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทองได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการอบรมการตลาดออนไลน์ บ้านรวมโชค .11 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปัณณทัต สระอุบล มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนตำบลบัวทองเพื่อให้คนในชุมชนได้นำสินค้า OTOP หรือสินค้าที่ตนเองมีนำมาขายในตลาดออนไลน์ได้ และยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า

 

ในสังคมที่โลกออนไลน์กำลังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะ ตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอน อีกทั้งความรวดเร็วและความสะดวกสบายของโลกออนไลน์ยังถูกนำมาใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถทำให้ผู้อื่นรู้จักเราหรือสินค้าของเราได้อย่างกว้างขวาง

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด

 

วีดีโอประจำเดือนกันยายน

อื่นๆ

เมนู