หลักสูตร AG02-(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชฏัชบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นาย กิตติศักดิ์ กันหาจันทร์ ประเภท ประเภทนักศึกษา ในเดือนกรกฎาคมและ สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทอง ได้จัดกิจกรรม แปรรูปเห็ดนางฟ้า และเข้าอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นที่มา การอบรมการตลาดออนไลน์ โดยมีวิทยาการ มาให้ความรู้ เกี่ยวกับโลกตลาดออนไลน์ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน รวมโชค ตำบลบัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมอบรม การค้าขายของของออนไลน์ วิทยากรได้ให้ความรู้มากมาย การขายสินค้าในตลาดออนไลน์ การทำเพจในเฟสบุ๊ค การโฆษณาสินค้า และสอนชาวบ้าน โพสขายของทางออนไลน์ เพื่อให้คนในเล่นเฟสบุ๊คและโซเซียล ได้เห็นสินค้าของเรามากขึ้น เป็นการสร้างพื้นที่ในการค้าขาย ได้หลายช่องทางมากขึ้นและได้เสริมสร้างรายได้ไห้แก่ชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น

การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

ตลาดออนไลน์ ที่ใช้ช่องทางดิจิทัลเพื่อสื่อสารกับลูกค้ามี 5 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าดังต่อไปนี้

  1. การเชื่อมต่อ เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารจากทางหน้าร้าน มาใช้ช่องทางดิจิทัล เช่น ทำสื่อโฆษณาลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ การทำวิดีโอไลฟ์เพื่อใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตสร้างการเชื่อมโยงกับลูกค้า
  2. การปฏิสัมพันธ์ สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้สินค้าและบริการ โดยอาศัยเครื่องมือวิจัยแบบกลุ่ม (Focus Group) ขนาดใหญ่เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค
  3. การร่วมกันสร้าง แบ่งปันข้อมูลแนวคิดการทำการตลาดจากช่องทางต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงาน นักวิชาการ ผู้ประกอบการ เพื่อปรับปรุงเทคนิคการตลาดออนไลน์ให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการสูงสุดของผู้บริโภค
  4. ทำ E-Commerces สร้างระบบตะกร้า หรือการสั่งซื้อบนหน้าเว็บไซต์ หรือวางสินค้าบนเว็บไซต์ที่รองรับการซื้อขายออนไลน์ผ่านช่องทางนั้น เช่น , Lazada, Shopee ,Amazon, Ebay เป็นต้น
  5. สร้างชุมชน เชื่อมโยงแบรนด์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้ง Facebook,Instagram,Line,tiktok และ Social Media อื่นๆ

 

อื่นๆ

เมนู