ข้าพเจ้า นาย สุทัศน์ บรรเทิงใจ ประเภท นักศึกษา AG02 (1) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนกันยายนนี้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบลได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตลาดออนไลน์ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่11 บ้านรวมโชค ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยจัดการอบรมให้กับคนในชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการตลาดในยุคดิจิทัล ส่วนผสมการตลาด 6P

1 Product แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1) สินค้าดิจิตอล เช่น ซอฟแวร์ เพลง หนังสือดิจิตอล ซึ่งส่งสินค้าได้โดยผ่านอินเทอร์เน็ต

2) สินค้าที่ไม่ใช่ดิจิตอล เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ซึ่งต้องมีการจัดส่งผ่านช่องทางการขนส่งให้ถึงมือผู้ซื้อ

2 Price การวางขายสินค้าบน e-Commerce จะมีราคาถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับสินค้า ซึ่งเมื่อนำมารวมกับค่าขนส่งแล้ว ถ้ามีราคาเพิ่มมากขึ้น อาจะทำให้ความน่าสนใจลดลงหรือลูกค้าเปลี่ยนใจได้P

3 Place การนำเสนอเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าชมและเลือกใช้บริการ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ Search Engine

4 Promotion การส่งเสริมการขาย เป็นหลักการสำคัญที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เกิดการติดตามอย่างต่อเนื่องและสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมอ โดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ การให้ส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ

5 Personalization การให้บริการส่วนบุคคล เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์กับลูกค้า

6 Privacy สิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด

อื่นๆ

เมนู