ข้าพเจ้า นายกิตติกานต์ ตุ้มไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้เป็นหนึ่งในทีมพูดจัดทำวีดีทัศน์การท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทีมข้าพเจ้าเลือกนั้นได้แก่วัดท่าเรียบ ซึ่งตั้งอยู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 ในตำบลนาโพธิ์

ในทีมข้าพเจ้าได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรและตัดต่อ ในส่วนของพิธีกรเนื้อหาที่ได้พูดจะเป็นในส่วนของความเป็นมาของวัดโดยที่เนื้อหามีใจความสั้นกระชับเข้าใจง่าย

“วัดท่าเรียบ เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่5 เมษายน พ.ศ. 2425 และสร้างเสร็จ ในปี พ.ศ. 2426 บริเวณการก่อสร้างวัด โดยรอบ จะเป็นพื้นที่ราบติดกับทางลงท่าน้ำที่ชาวบ้านหนองหว้าใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและวัด และเหตุนี้ จึงได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า  วัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบมีจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระปลัดศุภริด  ฐานงฺกโร

อุโบสถวัดท่าเรียบก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2435 – พ.ศ. 2442 โดยผู้นำในครั้งนั้นคือ พระใบฎีกา จุ่น หรือหลวงพ่อจุ่น โดยการว่าจ้างช่างชาวแกวที่อพยพมาจากเวียดนาม โดยการสร้างในครั้งนั้นได้มีการร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีของชาวบ้านช่วยช่างชาวแกวจนสำเร็จ

ลักษณะอาคารและลักษณะสถาปัตยกรรมของอุโบสถวัดท่าเรียบ เป็นอุโบสถทึบ 3 ห้อง มีระเบียงล้อมรอบด้านนอก มีมุกหน้าและเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้อง ผังพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 3 เมตร หรือ 1 ช่วงเสา ยาว4.15 เมตร มุขกว้าว 5.10 เมตร ยาว 9.20 เมตร  ฐานยกสูงกว่าระดับดิน มีบันไดขึ้นด้านหน้า 9 ขั้น  ตัวอุโบสถสร้างด้วยเสาคานก่อผนังอิฐฉาบปูน ภายในฉาบทับเสาไม้และภายนอกฉาบปูนทับเสาไม้ หลังคาเป็นทรงปั้นหยา 2 ชั้นซ้อน ส่วนเชิงชายทำจากดีบุกแกะลาย ผนังด้านนอกมีการเขียนลายพระเวสสันดรชาดกและลายสัตว์ป่า”

ทั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสพระปลัดศุภริด  ฐานงฺกโร ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำวีดีทัศน์ในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู