ข้าพเจ้านางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณศรี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

           ในช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม พ.ศ 2564  ทีมงานตำบลศรีสว่างได้มีการเปิดรับมัครพนักงานประจำทีมตำบลศรีสว่างเพิ่ม และได้มีการประชุมออนไลน์อยู่บ่อยครั้งและเรื่องทั้งหมดที่ประชุมคือ…

1).ทำความรู้จักกับผู้ปฏิบัติงานใหม่และเเจกเเจงงานแก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ให้เข้าใจตรงกัน

2).ประชุมชี้แจงขั้นตอนการเก็บข้อมูลและลงพื้นที่เก็บข้อมูล SROI ระดับตำบล

3). ประชุมการอบรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

4).ประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของโครงการ (ตุลาคม-ธันวาคม)

5.)ประชุมเพื่อตรวจสอบ//เช็คจำนวนรายชื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วกับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

 

อื่นๆ

เมนู