ข้าพเจ้านาย กิตติพงษ์  แมนไธสง ประเภท ประชาชน ตำบลบัวทองหลักสูตร: AG02-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคมข้าพเจ้าและเหล่าคณะผู้ปฏิบัติงานจะมีสิ่งมานำเสนอสำหรับการท่องเที่ยววิถีชุมชนของตำบลบัวทอง ซึ่งตำบลบัวทองนั้นได้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร การเข้าวัดทำบุญ และวิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียวและสำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้าพักที่ตำบลบัวทองมีบ้านพักแบบโฮมสเตย์สามารถเข้ามาพักและเยี่ยมชมบรรยากาศแบบบ้านๆพื้นบ้านที่ไม่ค่อยวุ่นวายได้

ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบัวทอง

วัดบ้านรุน

วัดหนองบัวทอง

ก๋วยเตี๋ยวเรือ มั่งมี

อื่นๆ

เมนู