ข้าพเจ้า นามารุต  เนตรวิลา ประเภท ประชาชน ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

    ในเดือนตุลาคมนี้ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ได้เห็นว่าคนในชุมชุนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร

ผู้คนในตำบลบัวทองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกผัก ทำเกษตรผสมผสาน ทำงานหัตถกรรม เช่น การทอผ้า การจักรสาน การทอเสื่อกก และทำอาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคและไก่พื้นเมือง และมีการประกอบอาชีพรับจ้างต่างๆ

วัดบ้านรุนตะวันออก ซึ่งวัดบ้านรุนตะวันออกเป็นวัดที่มีชื่อเสียง ผู้คนจากทุกสารทิศต่างนิยมมาสักการะขอพรหลวงพ่อทันใจ อีกทั้งยังมีความงดงามของสถาปัตยกรรมให้ได้ชมอีกด้วย

ร้านก๋วยเตี๋ยว ราคา 20 บาท เป็นร้านที่เรียกได้ว่าเป็นร้านขึ้นชื่ออีกร้านหนึ่ง ในตำบลบัวทองเลยที่เดียว แถมยังราคาประหยัด เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี และยังมีน้ำแข็งใส อร่อยหวานชื่นใจเหมาะสำหรับตบท้ายในการทานก๋วยเตี๋ยวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู