ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวนิภาพร แขนคันรัมย์

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานปฏิบัติงาน เดือนตุลาคม 2564

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนและการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การยกระดับสินค้า OTOP การยกระดับการท่องเที่ยว การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน การพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านสู่นวัฒนกรรมใหม่ ๆ ที่หลากหลายและทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน ขยายการส่งออกสู่ตลาดกว้างในอนาคต

จากที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลพรสำราญได้ดำเนินงานตามหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP เข้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยมองเห็นว่า ผลิตภัณฑ์เสื่อน่าสนใจและน่านำมาต่อยอดให้แก่ชุมชนได้ เนื่องจากเสื่อทำมาจากกกและไหลซึ่งเป็นทรัพยากรที่หาได้ง่ายในชุมชนและต้นทุนต่ำ อีกทั้งยังสามารถนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย จึงได้มีการจัดโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน และอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้ตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต เริ่มจากการพัฒนาเสื่อให้มีความละเอียดความปราณีต มีลวยลายที่สวยงาม ตลอดจนนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาสนะสงฆ์ กระติบข้าว กระเป๋าอเนกประสงค์ กระเป๋าสะพายข้าง เพื่อตอบสนองความต้องการการซื้อและการนำไปใช้งานที่หลากหลาย ทำให้ชุมชนมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์มากขึ้น ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลพรสำราญได้เข้าส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนจนนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลพรสำราญ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีมาตรฐานการผลิตและมีคุณภาพมากขึ้น ตามเป้าหมายของโครงการ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนมากขึ้น

หากท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์อยากจะสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือของชุมชนหรืออยากดูผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณแม่บุญตา ตระกุลรัมย์ เบอร์โทรติดต่อ 099-210-7554 บ้านพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลิตภัณฑ์ทำด้วยความประณีต สวยงาม คุ้มค่า ใช้งานได้นาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกำลังใจให้ชุมชนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปค่ะ

อื่นๆ

เมนู