สวัสดีคะดิฉัน นางสาวพัชรากร อุ่นสอน  ฉันจะมานำเสนอบทความสิ่มนาโพธิ์เป็นสถาปัตยกรรมสมัยโบราณ…

วัดท่าเรียบ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
วัดท่าเรียบ ตั้งอยู่เลขที่ 2 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา
วัดท่าเรียบ ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2426 ลักษณะพื้นที่ที่ตั้งวัดและบริเวณโดยรอบเป็นที่ราบ ติดกับทางลงไปท่าน้ำ ที่ชาวบ้านใช้สัญจรขึ้นลงไปมาระหว่างหมู่บ้านกับท่าน้ำ ด้วยเหตุนี้จึงได้ลงความเห็นกัน ตั้งชื่อว่า ” วัดท่าเรียบ ”
วัดท่าเรียบ ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2435 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร อาณาเขตของชุมชน ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะประโยชน์, ทิศใต้ จดถนนสาธารณะประโยชน์, ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะประโยชน์, ทิศตะวันออก จดโรงเรียนวัดท่าเรียบ การบริหารและการปกครอง ปัจจุบันมีเจ้าอาวาสนามว่า พระปลัดศุภริต ฐานังกโร อายุ 53 ปี 17 พรรษา มีพระสงฆ์จำพรรษา 6 รูป


ประวัติความเป็นมาของสิมหรือพระอุโบสถ
อำเภอนาโพธิ์ ดินแดนผ้าไหมสวย ของจังหวัดบุรีรัมย์ และยังมีวัดโบราณอายุกว่า 100 ปี มีศิลปะภาพวาดที่สวยงาม มีมนต์ขลังของวัด ซึ่งมีความสวยงามอีกแบบ มีภาพเขียนรอบพระอุโบสถและภายในพระอุโบสถ ลายไม้ประตู อายุของอุโบสถ 130 ปี เป็นอุโบสถเก่าแก่ กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ในปี พ.ศ. 2520 เป็นอุโบสถแบบทึบสามห้องมีระเบียงล้อมรอบ มีมุขหน้า
สร้างโดยช่างแกวหรือญวน (ชาวเวียตนาม) ผังพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้างประมาณ 3 เมตร ( 1 ช่วงเสา) ยาวประมาณ 4.15 เมตร ( 1 ช่วงเสา) มีมุขลดด้านหน้า ขนาดกว้าง 5.10 เมตร ยาว 9.10 เมตร ฐานปัทม์ ยกสูงกว่าระดับพื้นดิน มีบันไดสูงทางด้านหน้า 9 ขั้น โครงสร้าง เสา-คาน ก่อผนังฉาบปูน ภายในฉาบทับเสาไม้ และเขียนภาพจิตรกรรม กรอบไม้ประตูอุโบสถแกะลวดลายคล้ายลายเกวียนอีสาน
หลังคาทรงปันหยา มีลักษณะสองซ้อน ส่วนเชิงชายทำจากดีบุกแกะลาย สภาพปัจจุบัน ปรากฎรอยแตกร้าวของผนังจากแนวเสา และหลังคารั่ว ตั้งแต่อดีจ จนถึงปัจจุบัน อุโบสถหลังนี้ ยังคงใช้งานในพิธีกรรมต่างๆ

 

อื่นๆ

เมนู