นางสาวแพรไหม จันทร์นวล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02(02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

การทำงานยังคงดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์โควิดที่กำลังค่อยๆคลี่คลายลง และได้มีการเก็บข้อมูลต่างๆภายในชุมชน แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ที่น่าสนใจต่างๆ มอบหมายในวันที่ 29 กันยายน 2564 เพื่อนำไปทำแผ่นพับตามที่ได้รับมอบหมาย

ยกตัวอย่างตามที่ได้รับมอบหมาย

พื้นที่ในหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน สถานที่ต่างๆที่สำคัญจะใช้ร่วมกัน อย่างเช่น หนองน้ำ เป็นต้น ยกตัวอย่าง สถานที่ที่น่าสนใจ

หนองฝายใหม่ เป็นหนองน้ำที่ใช้ร่วมกันในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการขุดเพิ่มเติม และปรับปรุงทางเดินพื้นที่รอบๆหนอง เพื่อให้สามารถใช้เดินทางให้สะดวกมากขึ้นและสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนออกกำลังกายของคนในหมู่บ้าน

 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอนาโพธิ์ อยู่บริเวณใกล้เคียงกับหนองฝายใหม่ นับว่าเป็นที่ที่คนในชุมชนให้ความเคารพ นับถือสามารถเดินทางมากราบไหว้ขอพรได้ในทุกวัน

 

แหล่งเรียนรู้การทำผ้าไหม ร้านผ้าตุ้มทอง บ้านเลขที่ 119/4 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นร้านขายผ้าไหมและมีโรงทอผ้าที่สามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือสามารถเข้ามาเรียนรู้วิธีการทอผ้าได้ โดยจะใช้วิธีการทอมือแบบดั้งเดิม การย้อมสีทั้งเคมีและสีจากธรรมชาติ เน้นการประยุกต์ลวดลายและเทคนิคการใช้สี

 

และยังมีร้านผ้าไหมที่เปิดให้เข้ามาเลือกซื้อและชมได้อีกหลายร้าน เช่น ร้านณัฐฎาผ้าไหม สาขานาโพธิ์ บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ และร้านปายไหม หมู่ที่ 1 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ เป็นต้น

 

และได้มีการนัดหมายงานภายในเดือนตุลาคม โดยประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยวาระการประชุมมีดังนี้

1. งานเก็บข้อมูล SROI 2. งานเรื่องการลงพื้นที่ ทำผลิตภัณฑ์ ยาหม่องสมุนไพร ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 3. แผนพับเส้นทางท่องเที่ยว ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ 4. วิดีโอท่องเที่ยว 5. รวบรวมข้อมูลต่างๆ และ 6. เรื่องอื่นๆ

 

และดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การดำเนินการต่อไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายนั้น ต้องเป็นไปตามสถานการณ์ของโควิด-19 และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนภายในชุมชน  แผนงานต่อไป คือ การลงพื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลนาโพธิ์ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน และมีแผน เพื่อการพัฒนา​สัมมาชีพ​ยก​ระดับ​ผลผลิต​ภัณฑ์​ OTOP หรือ​อาชีพ​อื่นๆ​ ให้ตําบล​มี​รายได้​เพิ่ม​ ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

วิดีโอการลงพื้นที่ภายในชุมชน

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู