บทความประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)

กลุ่ม AGO1-(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง  กล้วยเบรกแตกบ้านใหม่เจริญสุข

ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

        ดิฉันนางสาวสุพรรษา ดาวรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่การรับผิดชอบการประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เพื่อขอลงพื้นที่ (เพิ่มเติม) ในการเก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจตามเป้าหมายที่ทางกลุ่ม AG01(1) ได้เข้าไปพัฒนา  พร้อมกับได้ลงพื้นที่จิตอาสาติดป้ายต้นไม้ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เป็นจำนวน 2 ครั้ง  ได้ติดตามการทอผ้าพันคอเพื่อส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา ม.18 ได้มีส่วนร่วมในการขายกล้วยเบรกแตกบ้านใหม่เจริญเพื่อเป็นการเพิ่มกำไรในชุมชนจากเดิมเป็น 5% และดิฉันได้เป็นฝ่ายบัญชีของกลุ่ม AG01(1)

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์     

-อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อตอนรับสมาชิกใหม่ในทีมงาน AG01(1) และรับทราบรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย(เพิ่มเติม)

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยภายในทีม AG01(1) เพื่อแบ่งทีมการรับผิดชอบและวางแผนการทำงานในการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T-SROI

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม U2T-SROI ตามที่มาหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ประชาสัมพันธ์สินค้าของตำบลตูมใหญ่ให้กลุ่มบุคคลนอกพื้นที่รู้จักสินค้าของตำบลมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้ชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 5%

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เป็นฝ่ายบัญชีของกลุ่ม AG01(1) จากการขายกล้วยเบรกแตกบ้านใหม่เจริญสุข และมีส่วนร่วมในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้านอกพื้นที่

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาติดป้ายต้นไม้ เนื่องในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

-อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งถัดไป คือ การสรุปบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

           การลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในเดือนตุลาคม ดิฉันได้มีการประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอลงพื้นที่ (เพิ่มเติม) ในการเก็บข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายที่ทางกลุ่ม AG01(1) ได้เข้ไปพัฒนาซึ่งมี 3 ชุมชน ได้แก่ บ้านหนองดุม บ้านตูมน้อย และบ้านหนองบัวพัฒนา และได้ขอความอนุเคราะห์จากทางรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ ให้ช่วยทำแบบสอบถาม U2T-SROI ในหัวข้อ ผู้ดูแลตำบล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน อปท.

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

       ได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านสังคม  ด้านภาษาอังกฤษ  ด้านการเงิน และด้านดิจิทัล    ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

กล้วยเบรกแตกบ้านใหม่เจริญสุข

       กล้วยเบรกแตกบ้านใหม่เจริญสุข เป็นการร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของหมู่บ้าน ซึ่งมีผู้ดูแล คือ   นายสมพร ดารินรัมย์ เป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่เจริญสุข และเป็นประธานของกลุ่มวิสาหกิจ  กล้วยเบรกแตกบ้านใหม่เจริญสุขเป็นกล้วยเบรกแตกสูตรดั้งเดิมซึ่งมี “แม่แดง” เป็นคนในชุมชนมีฝีมือทางด้านการทำขนมต่างๆ ได้นำสูตรการทำกล้วยเบรกแตกมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มวิสาหกิจบ้านใหม่เจริญสุข ซึ่งตอนแรกกล้วยเบรกแตกสูตรของ“แม่แดง”มีเพียง 1 ชนิด เท่านั้น คือ รสหวาน ต่อมาทางกลุ่มได้มีการดัดแปลงสูตรของ“แม่แดง”เพื่อให้มีความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น เป็น 4 รสชาติ คือ

 • รสดั้งเดิม
 • รสหวาน
 • รสเค็ม
 • รส 3 รส

        ซึ่งกล้วยทีใช้ในการทำกล้วยฉาบที่ 4 รสชาติ ได้แก่ กล้วยเปลือกหนา กล้วยหักมุก กล้วยไข่ กล้วยน้ำหว้า และกล้วยหอมทอง ซึ่งการทำกล้วยฉาบนั้นส่วนใหญ่จะใช้กล้วยที่ไม่ดิบและไม่สุกจนเกินไปถึงแม้จะสุขก็ไม่นิ่มมาก และเมื่อตัดกล้วยเสร็จแล้วทางกลุ่มวิสาหกิจนิยมที่จะใช้เวลาไม่เกิน 2 วัน เนื่องจากหากตัดกล้วยเกิน 2 วันแล้วกล้วยจะนิ่มและสุขใช้ทำกล้วยฉาบไม่ได้

กล้วยฉาบรสดั้งเดิม

         กล้วยฉาบรสดั้งเดิม มีความหอมหวานจากกล้วยเนื่องจากไม่ใส่น้ำตาล ก่อนบรรจุใส่ถุงต้องผึ่งไว้ให้เย็นและบรรจุไม่ให้อากาศและความชื้นเข้าไปจะช่วยให้เก็บรักษาได้นาน

ส่วนผสมกล้วยฉาบรสดั้งเดิม

 1. กล้วยดิบ
 2. น้ำมะนาว (สำหรับแช่กล้วย)
 3. น้ำมันพืช (สำหรับทอด)
 4. เนยสด
 5. ใบเตย

วิธีทำกล้วยฉาบรสดั้งเดิม

 1. ปอกเปลือกกล้วยแล้วฝานตามความยาว นำไปแช่น้ำมะนาว ประมาณ 15 นาที เพื่อให้ยางกล้วยออกมา
 2. ตั้งกระทะใช้ไฟปานกลาง ใส่น้ำมันพืชผสมเนยลงไปกะพอให้ท่วมกล้วย ใส่กล้วยลงไปทอดจนสุกเหลืองกรอบ
 3. ทอดจนสุกเหลืองกรอบใส่ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอม

กล้วยฉาบรสหวาน

      กล้วยฉาบรสหวาน เป็นการเพิ่มความหวานของน้ำตาลเคี่ยวเพื่อมาผสมให้กล้วยจะได้กล้วยที่มีความหอมหวานจากกล้วยผสมน้ำตาล

ส่วนผสมกล้วยฉาบรสหวาน

 1. กล้วยน้ำว้าดิบ
 2. น้ำมะนาว (สำหรับแช่กล้วย)
 3. เนย
 4. น้ำตาลทรายเคี่ยว
 5. น้ำมันพืช (สำหรับทอด)
 6. ใบเตย

วิธีทำกล้วยฉาบรสหวาน

 1. นำกล้วยน้ำว้ามาปอกเปลือก และแช่ไว้ในน้ำมะนาวเพื่อไม่ให้กล้วยมีสีดำ ตั้งพักไว้
 2. ฝานเป็นแผ่นบางตามความยาวของผล เรียงเป็นแผ่น ๆ ในถาดแห้ง เสร็จแล้วเอาไปตากแดดพอแห้ง เพื่อให้สามารถหยิบกล้วยได้ง่าย และกล้วยจะได้ไม่ติดกัน
 3. ตั้งกระทะใส่น้ำมันพอร้อน ใส่กล้วยแผ่นลงทอดจนเหลืองกรอบ ตักใส่กระชอนพักให้สะเด็ดน้ำมัน
 4. ใส่กล้วยลงในอ่างผสม ใส่น้ำตาลทรายลงไป คลุกให้เข้ากัน
 5. นำกล้วยมาทอดใหม่อีกครั้งให้กรอก พร้อมกับใส่ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอม

กล้วยฉาบรสเค็ม                                                                                                            

        กล้วยฉาบรสเค็ม เป็นการเพิ่มความหวานของน้ำตาลเคี่ยวผสมกับน้ำเกลือเพื่อให้มีความเค็มเล็กน้อยกล้วยจะได้กล้วยที่มีความหอมหวานจากกล้วยผสมน้ำตาล

ส่วนผสมกล้วยฉาบรสหวาน

 1. กล้วยน้ำว้าดิบ
 2. น้ำมะนาว (สำหรับแช่กล้วย)
 3. เนย
 4. น้ำตาลทรายเคี่ยว
 5. น้ำเกลือ
 6. น้ำมันพืช (สำหรับทอด)
 7. ใบเตย

วิธีทำกล้วยฉาบรสเค็ม

 1. นำกล้วยน้ำว้ามาปอกเปลือก และแช่ไว้ในน้ำมะนาวเพื่อไม่ให้กล้วยมีสีดำ ตั้งพักไว้
 2. ฝานเป็นแผ่นบางตามความยาวของผล เรียงเป็นแผ่น ๆ ในถาดแห้ง เสร็จแล้วเอาไปตากแดดพอแห้ง เพื่อให้สามารถหยิบกล้วยได้ง่าย และกล้วยจะได้ไม่ติดกัน
 3. ตั้งกระทะใส่น้ำมันพอร้อน ใส่กล้วยแผ่นลงทอดจนเหลืองกรอบ ตักใส่กระชอนพักให้สะเด็ดน้ำมัน
 4. ใส่กล้วยลงในอ่างผสม ใส่น้ำตาลทรายและน้ำเกลือลงไป คลุกให้เข้ากัน

กล้วยฉาบ 3 รส

     กล้วยฉาบ 3 รส เป็นการเพิ่มความหวานของน้ำตาลเคี่ยวผสมกับน้ำเกลือและเครื่องเทศสมุนไพรเพื่อให้มีความกลมกล่อมของเครื่องสมุนไพรจะได้กล้วยที่มีรสชาติแบบใหม่

ส่วนผสมกล้วยฉาบรสหวาน

 1. กล้วยน้ำว้าดิบ
 2. น้ำมะนาว (สำหรับแช่กล้วย)
 3. เนย
 4. พริกไทย
 5. หอมเจียว
 6. ต้นหอม
 7. น้ำตาล
 8. น้ำมันพืช (สำหรับทอด)

วิธีทำกล้วยฉาบ 3 รส

 1. นำกล้วยน้ำว้ามาปอกเปลือก และแช่ไว้ในน้ำมะนาวเพื่อไม่ให้กล้วยมีสีดำ ตั้งพักไว้
 2. ฝานเป็นแผ่นบางตามความยาวของผล มวนเป็นแผ่นวงกลมแล้ววางในถาดให้แห้ง เสร็จแล้วเอาไปตากแดดพอแห้ง
 3. ตั้งกระทะใส่น้ำมันพอร้อน ใส่กล้วยมวนลงทอดจนเหลืองกรอบ ตักใส่กระชอนพักให้สะเด็ดน้ำมัน
 4. ใส่กล้วยลงไปทอดพร้อมกับใส่เครื่องเทศต่างๆ เช่น พริกไทย หอมเจียว ต้นหอม ทอดไปได้สักพักให้ตักออก
 5. ทอดใส่น้ำมันครั้งสุดท้ายเพื่อให้ส่วนผสมคลุกให้เข้ากัน

          ในส่วนของกล้วยเบรกแตกบ้านใหม่เจริญสุขที่มีทั้ง 4 รสชาติ ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมรสหวานมากที่สุดเนื่องจากมีความหวานไม่มากและมีความหอมของกล้วย รองมาคือกล้วยดั้งเดิม กล้วยเค็ม และกล้วย 3 รส

 

 

 

 

ผลการสำรวจโควิด-19 เดือนตุลาคม                                                                                 

          ผลจากการสำรวจในตุลาคม พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดขณะนี้ และในจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการฉีดวัคซีนได้ประมาณ 70 % จากประชากรทั้งหมดของจังหวัดบุรีรัมย์  และตอนนี้ชาวตำบลตูมใหญ่ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม และทางด้านหน้ารักษาคนไข้ เช่น หมอ พยาบาล ได้รับวัคซีนเพื่อกระตุ้นการทำงานเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามชาวตูมใหญ่ก็ยังมีความกระตือรือร้นในการรับมือกับทุกปัญหาที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร

 

 

 

 

 

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา     

          ผลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม และการขายกล้วยเบรกแตกในช่วงเดือนตุลาคม ได้พบปัญหาการผลิตกล้วยของชุมชนบ้านใหม่เจริญสุขไม่ทันตามลูกค้าสั่ง และมีกล้วยไม่เพียงพอเนื่องจากทางสมาชิกกลุ่มผลิตกล้วยฉาบได้ประสบปัญหาในเรื่องหมดฤดูกล้วยภายในชุม จากการสอบถาม ผู้นำชุมชนบ้านใหม่เจริญสุขส่วนใหญ่จะหากล้วยที่มีในชุมชนไม่ได้หากล้วยนอกชุมชน ทางผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้แก้ปัญหาโดยการติดต่อหากล้วยนอกพื้นที่ให้กับผู้นำ

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่ 

 • ได้เรียนรู้การประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่
 • ได้เรียนรู้ในการลงพื้นที่
 • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยี
 • ได้เรียนรู้การทำบัญชีของกลุ่ม AG01(1)

 แผนการดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2564

     ภายในเดือนพฤศจิกายน2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 2. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ และวีดีโอการท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
 3. ลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชนต่อเนื่อง และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 4. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการพัฒนาตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือผ่านแพลตฟอร์มเฟสบุ๊ค
 5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยวสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ อาทิ การเลี้ยงโคเนื้อ และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
 6. ติดตามผลการดำเนินงานในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ ของกลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 ในเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องจากการส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 7. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
 8. พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ ของกลุ่มทอผ้ามือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

อื่นๆ

เมนู