1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. การจัดตั้งกลุ่ม O-TOP ของตำบลพรสำราญหลักสูตร: AG03-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ       มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การจัดตั้งกลุ่ม O-TOP ของตำบลพรสำราญหลักสูตร: AG03-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ       มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

    ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ข้าพเจ้านาย สุรจิตต์ คงศิลา 

ประเภท : บัณทิตจบใหม่              ตำแหน่งงาน  :  เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลพรสำราญ

 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

 หลักสูตร: AG03-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ       มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปฎิบัติงานด้านการสำรวจศักยภาพรายตำบล ๑๖ เป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เริ่มทำงานตามโครงการยกระดับเศษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ 

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพรสำราญ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2508 โดยแยกออกจากตำบลพระครูใหญ่ อำเภอเมืองฯ มี 12 หมู่บ้าน และยังขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองฯ โดยมีนายโสภา ปินะกะรัง เป็นกำนันคนแรก ต่อมาเมื่อปี 2512 ได้จัดตั้งอำเภอคูเมืองขึ้น ตำบลพรสำราญ ถูกแยกออกมาให้ขึ้นกับอำเภอคูเมือง เป็นต้นมา ปัจจุบันตำบลพรสำราญ มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 19 หมู่บ้าน โดยมีนายวีรศักดิ์ บัวบาน เป็นกำนันคนที่ 3

 

 

   แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารอร่อยๆ และที่ไหว้พระทำบุญ

 ในตำบลพรสำราญอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ทุกท่านที่มาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กระผมขอเชิญชวนลองแวะมาเที่ยวตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองครับที่อยู่ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์เพียง24 กิโลเมตรเท่านั้นครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่น วัดบ้านโนนเมือง ร้านอาหารอร่อยๆ อย่างครัวคุณแหม่มที่ร้านอยู่ติดถนนใหญ่ออกจากบุรีรัมย์มาทางอำเภอคูเมืองร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงตำบลพรสำราญเพียง 2.7 กิโลเมตรเท่านั้นอิ่มท้องแล้วก็แวะไหว้พระทำบุญที่วัดบ้านโคกเพชรเป็นวัดประจำหมู่บ้านโคกเพชรที่มีความสงบร่มรื่นล้อมรอบด้วยต้นไม้สวยงามเหมาะแก่การมาทำบุญ พักผ่อนย่อนใจ

ที่ตั้งอยู่บ้านโคกเพชรห่างจาก ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เ พียง 4 กิโลเมตรเท่านั้น

    

ลักษณะเด่น : เกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิดสร้าง “ป่ากินได้” สร้างจากความรักของคนในครอบครัวที่ตั้งอยู่ฝั่งขวามือมาจากตัวเมืองบุรีรัมย์ก่อนถึง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เพียง 3 กิโลเมตร เท่านั้น

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุีรัมย์

ก็ได้มีมาตรการแนวทางป้องกัน บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างเคร่งครัดครับ

 

  • มาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19

D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด

M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย

T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

อ้างอิงข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

                     

  การจัดตั้งกลุ่ม O-TOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) นำทีมโดย อ.ดร.นันท์นภัส  ปาลินทร ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ผศ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์และผศ.ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ผู้ดูแลตำบล และผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าสนับสนุนจัดตั้งกลุ่ม O-TOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอจดทะเบียนทะเบียน

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้งเลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์  091-8691872

รวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก มีผลิตภัณฑ์ได้แก่

 ภาพประกอบการแนะนำสินค้าOtop และสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลพรสำราญ

   อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  

ประเภทผลิตภัณฑ์  

  1. แผ่นรองนั่งจากกก (อาสนะ)  

ขนาด 65×65 เซนติเมตร  

ราคาส่ง  450 บาท /ราคาปลีก 500 บาท

  1. กระเป๋า    สะพายข้างตัว

ขนาด 21x11x3.5 เซนติเมตร สายสะพายขนาด 2.0×120 เซนติเมตร 

ราคาส่ง  /ราคากระเป๋าถือ

ขนาด 21x11x3.5 เซนติเมตร สายสะพายขนาด 2.0×120 เซนติเมตร

ราคาส่ง  650 บาท /ราคาปลีก 690 บาท

 

        

  1. กระติบข้าว

ขนาด 17.5×12.5 เซนติเมตร 

ราคาส่ง  330 บาท /ราคาปลีก 350 บาท.                    

 

5.เสื่อพับทอมือ

ขนาด 120×180 เซนติเมตร 

ราคาส่ง  570 บาท /ราคาปลีก 600 บาท

รวมกลุ่มจัดทำผลิตภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและนำไปจำหน่ายทั้งในและนอกชุมชน รวมถึงตลาดออนไลน์ผ่านเพจเฟสบุ๊ค U2T ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 เบอร์โทร 099-2107554 ,091-8691872

กองทุนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 5,000 บาท และมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สวยงามยิ่งขึ้น

การบริหารจัดการ มีการจัดประชุมเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน

อยู่เสมอ อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามและหลายหลายมากยิ่งขึ้น และนำเงินที่ได้จากการหักเปอร์เซ็นต์จากการขายเข้ามาพัฒนากลุ่มในลำดับต่อไปครับ

 

 

     

 

ลิ้งบทความ : http://u2t.bru.ac.th/agricultural/10-surachit

ลิ้งวิดีโอ :   https://youtu.be/ECqilbihD4U

 

อื่นๆ

เมนู