บทความเรื่องการปลูกขยายต้นไม้เงินไหลมาขาย

สวัสดีค่ะจะพาปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มรายได้ในครอบครัว

แนะนำต้นไม้มงคลที่จะนำมาขยายพันธ์คือต้นเงินไหลมา – ด่างขาว ซึ่งเป็นต้นไม้เลื้อยปลูกง่าย เรามาดูการขยายพันธ์ต้นเงินไหลมาด่างขาว ซึ่งเป็นที่นิยมกันในขณะนี้และมีราคาดีที่ควรปลูกในครอบครัว

 • การเตรียมอุปกรณ์
 1. กระถาง
 2. มะพร้าวสับ ขุ่ยมะพร้าว
 3. คัตเตอร์ ปูนแดง
 • ขั้นตอนการปลูกเงินไหลมาด่างขาว
 1. ตัดกิ่งต้นเงินไหลมาด่างขาว และนำปูนแดงทาตรงที่ตัดทั้งต้นแม่และกิ่งพันธุ์
 2. ทาปูนแดงเสร็จทิ้งไว้สัก 10-15นาที เพื่อให้ปูนแห้ง
 3. เตรียมขุ่ยมะพร้าวและมะพร้าวสับโดยนำมะพร้าวสับรองก้นกระถาง ( ควรนำขุ่ยมะพร้าวแช่น้ำก่อนนำมาปลูกต้นไม้ สัก 2-3 คืนพร้อมเปลี่ยนน้ำ เพราะมะพร้าวสับ ขุยมะพร้าวมีสารปนอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นไม้อาจทำให้ต้นไม้ไม่เติบโต )
 4. เมื่อนำมะพร้าว ขุยมะพร้าวใส่กระถางเรียบร้อยแล้ว
 5. นำกิ่งที่เราเตรียมจะชำลงในกระถางจากนั้นนำกิ่งที่เราชำไปแช่น้ำยาเร่งราก ซึ่งน้ำยาเร่งรากเราจะผสมกับน้ำไว้สัก10 นาที จากนั้นเราจะนำกิ่งต้นเงินไหลมาด่างขาวที่ชำเรียบร้อยไปมัดใส่ถุงพลาสติกมัดยางให้แน่นเพื่อเป็นการควบแน่นให้เป็นการเจริญเติบโตเร็ว นำต้นไม้เงินไหลมาด่างขาวที่มัดใส่ถุงเรียบร้อยไปวางที่แสงแดดชำไว้ไม่ควรโดนลมฝน
 6. ควบแน่นไว้สัก 1 เดือน จากนั้นนำออกมาแล้วย้ายปลูกกระถางใหม่
 7. การปลูกหรือการขายพันธ์ต้นเงินไหลมาทำได้ง่ายๆและเพิ่มการเสริมอาชีพ และรายได้ค่อนข้างดี และที่สำคัญการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะต้นอะไร เราจะมีความสุขกับการได้อยู่กับธรรมชาติ ทำให้มีความสุขและมีรายได้อีกทาง

จึงควรส่งเสริมอาชีพการปลูกต้นไม้ในหมู่บ้านได้อีกทางหนึ่ง

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู