บทความประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กลุ่ม AG01(1)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวอธิฏฐา สุทธิมาลา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายติดตามการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่เข้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจด้านอาชีพใหม่ให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นอาชีพหลักที่หารายได้ให้คนในชุมชน

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

คณะ AG01(1) –  อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานใน เดือนพฤศจิกายน 2564

คณะ AG01(1) – ลงพื้นที่จัดหาอุปกรณ์และวัตถุดิบในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์“

คณะ AG01(1) – คณะผู้ปฏิบัติงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์“

คณะ AG01(1) – จัดทำบทความประจำเดือน พฤศจิกายน

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านและTDGA ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

กิจกรรมการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น

ทางวิทยากรได้มีการให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดกลุ่มและมีการเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำการเขียนสคริป โดยเลือกที่น่าสนใจภายในตำบลมาเขียนทางทีมงานแต่ละกลุ่มก็ได้คิดหัวข้อเรื่องได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว, เรื่องอาหาร และกลุ่มของดิฉันได้เล็งเห็นถึงกลุ่มกล้วยฉาบบ้านใหม่เจริญสุข เลยได้มีการหยิบยกขึ้นมาเขียนสคริปเพื่อที่จะเล่าเรื่อง เพราะว่าทางคณะทีมงานได้มีการช่วยชาวบ้านในเรื่องการทำตลาดออนไลน์ และช่วยจัดจำหน่าย อยู่พอดี ทางกลุ่มเลยได้คิดหัวข้อออกมา ดังนี้

กลุ่มตูมน้อยผ้าไทยกับ ผ้าขาวม้าสีพาสเทล

พลิกโฉมผ้าเขาม้าสไตล์เดิมๆ เพิ่มเอกลักษณ์โดยใช้สีพาสเทล ที่ทันสมัย ขอด้วยโทนสีต่างๆ หวานหวานเก๋เก๋ ลวดลายผ้าออกแบบเฉพาะตัว ออกแบบเอง ทอเอง ขายเอง ไม่ซ้ำใคร จนได้ ผ้าขาวม้าสีพาสเทลเท่ห์ๆ ของกลุ่มตูมน้อยผ้าไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทุกวัย เพราะเสน่ห์ของสีพาสเทล มองแล้วรู้สึกสบายตา เพิ่มความหวานความน่ารักวัยรุ่นก็ใช้ผ้าไทยได้นะคะ

ผ้าขาวม้าสีพาสเทลมี2ขนาด

85*225 ราคา 299

75*225 ราคา 199

ใช้ระยะเวลาในการทอผ้าเขาม้าต่อผืน 2-3 วัน

สนใจสั่งซื้อผ่าน เพจ Facebook ของดีตูมใหญ่

หรือเข้ามาเลือกซื้อกับกลุ่มโดยตรง

 

 

 

การทำหญ้าหมักเพื่อเป็นอาหารสัตว์

หญ้าหมัก หมายถึง พืชอาหารสัตว์ต่าง ๆ ที่นำมาเก็บถนอมไว้ในสภาพอวบนํ้า ในภาชนะปิดที่ป้องกันอากาศ จากภายนอกจนเกิดการหมัก ซึ่งจะช่วยทำให้คุณค่าทางอาหารของพืชเหล่านั้นคงอยู่สามารถถนอมไว้ใช้ได้ในช่วงที่ขาดแคลนหญ้าสด

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำหญ้าหมัก
– เครื่องตัดหญ้า หรือเครื่องสับหญ้า
– ภาชนะที่ใช้บรรจุหญ้าสำหรับหมัก เช่น หลุม ถัง ถุงพลาสติก
– สารเสริมที่ทำให้การหมักดีขึ้น เช่น กากนํ้าตาล เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพของหญ้าหมัก ถ้าใช้ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ไม่จำเป็นต้องเสริม
– ผ้าพลาสติกสำหรับปิดภาชนะ หลุม หรืออุปกรณ์สำหรับปิดปากภาชนะอย่างอื่นเพื่อป้องกันอากาศจากภายนอก

วัตถุดิบและจำนวนโปรตีน

มันสําปะหลัง 2%         ข้าวโพด 8%                       ปลายข้าว 12 %
รำผสม 12%                 ใบมันสำปะ 20-21%           แพงโกล่า 22%
กากถั่วเหลือง  38%    ปลาป่น 60%                       ยูเรีย
ปุ๋ยเกลือ 20%               หญ้าขน  8%                     เนเปียร์

ข้อควรระวังในการทำหญ้าหมัก

-การอัดหญ้าลงในภาชนะที่ใช้หมักต้องอัดให้แน่นเพื่อไล่อากาศที่มีอยู่ในภาชนะออกให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้การหมักเกิดได้ดีและหญ้าหมักเสียน้อยที่สุด

-การปิดภาชนะที่บรรจุต้องทำให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้าไปในกองหญ้าหมัก

– เมื่อเปิดภาชนะควรใช้ให้หมดในระยะเวลาอันสั้น และเปิดภาชนะอย่าให้กว้างมาก เพื่อช่วยให้หญ้าหมักเสื่อมช้าลง

– หญ้าที่นำมาใช้หมักไม่ควรจะมีความชื้นสูงมากเพราะจะทำให้เกิดนํ้าในภาชนะหมักมากเกินไปและหญ้าหมักเก็บได้ไม่นานให้หญ้าหมักเสียได้

 

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน พบปัญหาการจัดอบรมเนื่องจากตำบลตูมใหญ่เป็นพื้นที่ทำเกษตรกรเป็นจำนวนมากผู้เข้าอบรมจึงสนใจที่จะเข้าอบรมมากทางผู้ปฏิบัติงานจึงต้องจัดสถานที่อบรมแบบเว้นระยะเพื่อตอบสนองของณโยบายทางตำบลและทางทีมงานได้จัดอบรมได้อย่างราบรื่นเป็นที่เรียบร้อย

สิ่งที่ได้เรียนรู้       

-ได้เรียนรู้ถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

-ได้เรียนรู้ถึงการแก้ไขสถานการณ์ หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้า

-ได้ทราบถึงการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มของคนในชุมชน ความต้องการ ที่จะพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนธันวาคม2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

อื่นๆ

เมนู