เรื่อง ความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ OTOP

ชื่อผู้ปฏิบัติงานนางสาวปาลิตา เดิมทำรัมย์

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตรตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

 

การลงพื้นที่ในเดือนนี้เริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดี มีการตอบรับการร่วมกิจกรรมดีมากขึ้น เพราะสถานการณ์ covid เริ่มดีขึ้นไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ดีผู้ปฏิบัติงานก็ไม่ได้ประมาท สวมใส่แมสและพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวทุกครั้งที่ลงพื้นที่ ในเดือนนี้ได้มีการติดตามกลุ่มแม่บ้านที่ทำการทอเสื่อ ทุกคนมีการพัฒนาฝีมือได้เร็วมาก คิดค้นลวดลายใหม่ๆได้สวยดุดตามากขึ้น จากการที่คณะผู้ปฏิบัติงาน u2t ได้ช่วยโปรโมทและยกผลิตภัณฑ์ จากเสื่อขึ้นเป็นสินค้าOTOP นั้น ชาวบ้านมีความมั่นใจมากขึ้นว่า เสื่อที่ตนทอออกมา จะทำให้ขายได้มีกำไร จากที่เมื่อก่อนกลัวว่าจะไม่มีที่จำหน่าย

 

จากการที่ทีมผู้ปฏิบัติงาน u2t ได้เข้าไปช่วยเสนอสินค้า OTOP นั้น รู้สึกได้ว่าประชาชนในพื้นที่ ได้มีความสนใจและเอาใจใส่มากขึ้นเป็นพิเศษ มีผู้นำชุมชนได้ติดตามข่าวสาร และความคืบหน้ามากขึ้น เพราะอยากให้ตำบลของตนเองมีสินค้า OTOP ที่เป็นที่รู้จักของผู้คน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ และเพิ่มรายรับของประชาชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู