1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) การสาธิตการทำอาหารข้นและการสาธิตการทำหญ้าหมัก ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) การสาธิตการทำอาหารข้นและการสาธิตการทำหญ้าหมัก ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)

กลุ่ม AGO1-(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง การสาธิตการทำอาหารข้นและการสาธิตการทำหญ้าหมัก

ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

         ดิฉันนางสาวภัคจิรา เตไธสง  ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

      ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ รายงานข้อมูล CBD  รวมทั้งติดตามผ้าพันคอเพื่อส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา ม.18

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์     

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet และรับทราบรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ลงพื้นที่จัดหาอุปกรณ์และวัตถุดิบในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์“
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์“
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) รายงานข้อมูล CBD ตามที่มาหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ดำเนินการติดตามการการส่งขอมาตรฐานผ้า มผช. บ้านหนองบัวพัฒนา
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) จัดทำบทความประจำเดือนพฤศจิกายน

         ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอใช้สถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

     ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

การทำอาหารข้น

วัสดุที่ใช้

1.รำอ่อน  

2.ไฮแลค  

3.ปุ๋ยยูเรียอัดเม็ดสูตร 

4.กำมะถัน  

5.เกลือ  

6.แร่ธาตุซีลีเนียม 

 

วิธีการผสมอาหารข้น

1.ผสมปุ๋ยยูเรีย+กำมะถัน+ซีลีเนียม ใส่ถังไว้

2.ผสมรำอ่อน+ไฮแลค+เกลือ คลุกเคล้าให้เข้ากันและเทปุ๋ยยูเรีย+กำมะถันที่ผสมไว้ให้เข้ากัน แล้วนำไปให้โคกินได้ทันที

3.การผสมอาหารข้นนี้ สามารถผสมบนพื้นปูนได้หรือใส่ภาชนะที่เหมาะสม ตามความสะดวกของผู้เลี้ยง

คุณสมบัติพิเศษของโคทาจิมะที่แตกต่างจากโคทั่วไป

1.ไขมันแทรกเนื้อสูง เปอร์เซ็นต์ประมาณ 4-4.%

2.มีปริมาณไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย คือ ไขมันโอเมก้า 3 และ ไขมันโอเมก้า 6 และมีมากอยู่ในเนื้อโคพันธุ์ทาจิมะนี้เท่านั้น

3.ไขมันแทรกเนื้อสูง ส่งผลให้เนื้อมีความนุ่มถึงขนาดสมคำพูดที่ว่า “เนื้อนุ่มละลายในปาก”

วิธีการให้อาหาร

– ให้อาหารหยาบก่อน คือหญ้าสดทั่วไป ประมาณ 2-3 กิโลกรัม/ตัว/วัน แล้วจึงตามด้วยอาหารข้น

– สำหรับปริมาณอาหารข้นนี้ ให้ตามอายุสัตว์ ถ้าอายุประมาณ 6 เดือนขึ้นไป ให้อาหารข้น 3 กิโลกรัม/ตัว/วัน  แต่ถ้าไม่มีหญ้าสดให้เพิ่มอาหารข้นเป็นวันละ 6 กิโลกรัม/วัน/ตัว

– ให้โคกินอาหารวันละ 3 เวลา เช้า-เที่ยง-เย็น

ที่มา: คุณวุฒิศักดิ์ สุลำนาจ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง

การทำหญ้าหมัก

 หญ้าหมัก หมายถึง พืชอาหารสัตว์ต่างๆ ที่เก็บรักษาไว้ในสภาพความชื้นสูงในที่ไม่มีอากาศ ซึ่งการเก็บถนอมในลักษณะนี้สามารถอยู่ได้เป็นเวลานาน โดยส่วนประกอบต่างๆ และคุณค่าอาหารไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับไว้ใช้เป็นอาหารสัตว์ในช่วงขาดแคลนหญ้าสด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำหญ้าหมัก 

 1. อุปกรณ์สำหรับสับหญ้า
 2. ถุงดำหรือถุงพลาสติก หรือเท่าที่มีตามท้องถิ่น เพื่อบรรจุหญ้าสำหรับหมัก
 3. กากน้ำตาล 1 กก.
 4. เกลือ 500 กรัม

 ขั้นตอนการทำหญ้าหมัก

 1. สับหญ้าให้ละเอียดความยาวประมาณ 3 ซม.
 2. โรยเกลือหรือใส่กากน้ำตาลคลุกเคล้ากองหญ้าให้ทั่ว
 3. อัดพืชหมักลงในภาชนะ ถุงหมัก ถังหมัก หรือบ่อหมักให้แน่น
 4. ไล่อากาศออกให้ได้มากที่สุดแล้วปิดภาชนะบรรจุให้สนิท
 5. เก็บรักษาหญ้าหมักไว้ในที่เย็นหรือที่ร่ม
 6. ประมาณ 3 สัปดาห์หรือ 21 วัน เกิดการหมักเต็มที่สามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้

ลักษณะที่ดีของหญ้าหมัก  สีหญ้าหมักที่ดีควรมีสีเขียวแกมเหลือง หรือสีเหลือง ซึ่งถ้าหญ้าหมักเป็นสีดำไม่ควรนำไปใช้เลี้ยงสัตว์  กลิ่นหอมคล้ายผัก ผลไม้ดอง   เนื้อหญ้าหมักจะต้องไม่เป็นเมือก ไม่เละ ไม่มีราหรือส่วนเน่าบูด  ความชื้นควรอยู่ระหว่าง 65 – 70 % ทดสอบโดยบีบหญ้าหมักด้วยมือ ถ้ามีน้ำเหลวๆไหลออกมาแสดงว่า มีความชื้นมากเกินไป อาจทำให้หญ้าหมักเสียได้ง่าย

ข้อดี-ข้อเสียของการทำหญ้าหมัก 

ข้อดี  ทำได้ทุกฤดูกาล ใช้ทุกส่วนของต้นพืชให้เป็นประโยชน์  ใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาน้อย  ลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย สามารถเก็บรักษาได้นาน 

ข้อเสีย เกษตรกรต้องมีความชำนาญมาก สิ้นเปลืองแรงงานและลงทุนมาก ขาดวิตามิน D  เป็นราเสียง่ายเมื่อมีการเปิดใช้

ที่มา: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์

ผลการสำรวจโควิด-19

  ผลจากการเก็บข้อมูลในพฤศจิกายน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ซึ่งเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งได้มีผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยลงกว่าเดือนตุลาคม ในส่วนเรื่องการรับวัคซีนของชาวตำบลตูมใหญ่ จากการสอบถามรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ ทำให้ทราบว่า ณ ตอนนี้มีการรับวัคซีนไปแล้วประมาณ 90 % จากประชากรทั้งหมดของชาวตำบลตูมใหญ่ และในช่วงนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ดำเนินการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม และกลุ่มบุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบทั้ง 2 เข็ม ทางจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มมีนโยบาลการฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ให้กับบุคคลกลุ่มทั่วไปบ้างแล้ว ประมาณ 25 % จากประชากรทั้งหมด  แต่อย่างไรก็ตามชาวตำบลตูมใหญ่ก็ไม่ประมาทว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทาน 

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา               

        การทำงานในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีอุปสรรคของการทำงานในเรื่องการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์  การสาธิตการทอาหารข้นและหญ้าหมัก เนื่องจากวัสดุบางชนิดหาได้ค่อนข้างยากในพื้นที่ และระยะเวลาในการเตรียมวัสดุใช้เวลาเตรียมค่อนข้างน้อยมากทำให้หาวัสดุได้ไม่ครบบางจำนวน ได้แก้ปัญหาโดยการโทรสอบถามอาจารย์ประจำหลักสูตรก่อนมีการอบรมล่วงหน้าประมาณ 5 วัน เพื่อที่จะให้ทางทีมได้ดำเนินการหาวัสดุและอุปกรณ์ได้ทันเวลาในการอบรมและได้แบ่งงานมอบหมายให้ทุกคนหาวัสดุเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากทั้งหมด ส่งผลให้ในการจัดอบรมล่าสุดวัสดุที่ใช้ในการทำอาหารข้นและหญ้าหมักครบตามจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรกำหนด

สิ่งเรียนรู้จากการลงพื้นที่ที่ได้

 • ได้เรียนรู้ถึงการแบ่งงานการรับผิดชอบของทีม
 • ได้เรียนรู้การประสานงาน
 • ได้ทราบถึงการทำงานภายในกลุ่ม
 • ได้เรียนรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
 • ได้เรียนรู้ถึงการทำหญ้าหมัก
 • ได้เรียนรู้การทำอาหารข้น

แผนการดำเนินงาน เดือนธันวาคม

     ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านหนองดุม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล

3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้

4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

อื่นๆ

เมนู