1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
 4. บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(2)อบรมการทำอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์และนักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น

บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(2)อบรมการทำอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์และนักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น

           ดิฉันนางสาวแพรทอง เอี่ยมศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ทีมงาน AG01(2) ประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน

ลงพื้นที่ถ่ายภาพ และ VDO สถานที่พิกัดโปรแกรมท่องเที่ยว 1 𝗗𝗮𝘆 𝗧𝗿𝗶𝗽  ของตำบลบ้านคูและถ่ายภาพรีวิวผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

ลงพื้นที่ถ่ายภาพเสื่อบ้านหนองผักบุ้ง เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาโพสต์จำหน่ายลงเพจFacebook

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่ถ่ายภาพผ้าไหมเพื่อนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาโพสต์จำหน่ายลงเพจFacebook 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลด้านการปศุสัตว์ของกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคูภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์”ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน

ด้านโคขุน

บ้านโนนสะอาด

 1. ปัญหาที่พบ
 • โรคลัมปีสกิน โรคเรื้อน โรคปากเท้าเปื่อย โรคพยาธิ โรคเห็บเหา
 • ผสมพันธุ์ติดยาก
 • เป็นสัดเงียบ
 1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
 • หญ้าธรรมชาติ รำ หญ้าปลูก ฟางอัด อาหารเสริม(เกลือแร่สำหรับวัวให้นมลูก) ก้อนละ 35-50 บาท
 • หัวอาหารเสริม (กระสอบละ 340-370 บาท)
 1. วัคซีนที่เคยใช้
 • โรคปากเปื่อย/เท้าเปื่อย

บ้านโนนตะคร้อ

 1. ปัญหาที่พบ
 • โรคลัมปีสกิน โรคปาก-เท้าเปื่อย
 • อายุได้เเต่ไม่เป็นสัด
 • ผสมไม่ค่อยติด ติดลูกยาก
 1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
 • หญ้าเนเปียร์ (ปั่น/บด), หญ้ากินรีสีม่วง (ต้นเเก่ต้องนำเอามาปั่น), หญ้าหวาน (ปั่น/บด), หญ้าธรรมชาติ,
 • รำ
 1. วัคซีนที่เคยใช้
 • วัคซีนโรคปาก-เท้าเปื่อย,
 • ยาเเก้ไข้ ยาฆ่าพยาธิ ยาฆ่าเห็บ หมัด เหา

บ้านคู (หมู่ที่ 14)

 1. ปัญหาที่พบ
 • โรคลัมปีสกิน โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย โรคไข้หลังแข็ง
 • เป็นตุ่ม
 • อุจจาระ
 • ผสมพันธุ์ยาก (อย่างน้อย3-5ครั้ง)
 1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
 • หญ้าตามธรรมชาติ หญ้าเนเปียร์ หญ้าลูซี่ หญ้าหวาน
 • ฟางอัด (จ้างมาอัดก้อน 16 บาท ซื้อ3 ก้อน 100 บาท)
 • หัวอาหาร (กระสอบละ 260-300)
 1. วัคซีนที่เคยใช้
 • วัคซีนโรคปาก-เท้าเปื่อย (ใช้ตัวละ 2 cc ใช้กับวัวอายุ6เดือนขึ้นไป ห้ามใช้กับวัวที่ตั้งครรภ์)
 • วิธีป้องกันรักษา ยาเขียวใหญ่ ยาม่วง + ปูนแดง ยาถ่ายพยาธิ กำมะถัน

บ้านโสกดินแดง

 1. ปัญหาที่พบ
 • โรคที่มาตามฤดูกาล โรคเท้า-ปากเปื่อย โรคลัมปีสกิน โรคไข้สามวัน (ตัวแข็ง ขาแข็ง)
 • ขาดแคนหญ้าและหัวอาหาร
 1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
 • หญ้าเนเปียร์
 • หัวอาหาร
 • รำ
 • กากมัน
 • ฟาง
 1. วัคซีนที่เคยใช้
 • ไม่เคยได้รับวัคซีน

บ้านหนองลุมพุก

 1. ปัญหาที่พบ
 • โรคผอม โรคลัมปีสกิน โรคปากเท้าเปื่อย โรคพยาธิ
 • วัวไม่ติดสัตว์
 1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
 • หญ้าตามธรรมชาติ หญ้ากินรี หญ้ารูซี่ รำ (กระสอบละ 100 บาท)
 • ฟางอัด
 • กากมันสำปะหลัง (1 กก. = 3.80 บาท)
 1. วัคซีนที่เคยใช้
 • เคยได้รับวัคซีน (ไม่ทราบชื่อวัคซีน)

 บ้านคู (หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 15)

 1. ปัญหาที่พบ
 • โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย เกิดจากความชื้น
 • โรคลัมปีสกิน เกิดจากยุง แมลงต่างๆ กัด
 • โรคผอม เกิดจากขาดสารอาหาร
 1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
 • หญ้าสด ฟาง หัวอาหาร น้ำ
 1. วัคซีนที่เคยใช้
 • วัคซีนโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย (มีหมอมีฉีดให้)
 • ยาบำรุงน้ำนม
 • ยาถ่ายพยาธิ

 บ้านโคกเมฆและบ้านทุ่งบ่อ

 1. ปัญหาที่พบ
 • ขาดความรู้ในการดูแล
 • โรคระบาด เช่น ปากเท้าเปื่อย เกิดจากชื้นของโรงเรือน
 • โรคลัมปีสกิน ทำให้ค่าใช้จ่ายรักษาสูง
 • พ่อค้าคนกลางเข้าพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากโควิด 19
 1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
 • หญ้าธรรมชาติ เช่น หญ้าหวาน
 • ฟางอัด (3 ก้อน 100 บาท)
 • อาหารสำเร็จรูป ถุงละ 290 บาท)
 • รำ (ปีบละ 15 บาท) รำอ่อน (35 บาท) รำละเอียด (1 กก.= 20 บาท)
 • น้ำ (น้ำบ่อ น้ำพ่น น้ำปะปา)
 • กากน้ำตาล หญ้าหวาน หญ้าซูซี่ หญ้ากินรี หญ้าเนเปียร์ (ปลูกเอง)
 1. วัคซีนที่เคยใช้
 • ยาถ่ายพยาธิ ฉีดเข็มละ 100 บาท) (ชนิดเม็ดละ 10 บาท)
 • เกลือแร่ (วัว) (ก้อนละ 50 บาท)
 • ยาบำรุง ( ถุงละ 5 ก.ก/ 350 บาท) ไฮโปรมิก

*ปศุสัตว์เป็นผู้ดูแล

*เลี้ยงปล่อยตามฤดูกาล คอกวัวอยู่ภายในบริเวณบ้าน

ด้านไก่พื้นบ้าน

บ้านโนนสะอาด

 1. ปัญหาที่พบ
 • โรคตาตูม โรคหวัดไก่ โรคห่า
 1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
 • ข้าวเปลือก ข้าวสาร รำปลายข้าว
 1. วัคซีนที่เคยใช้
 • ไม่เคยรับวัคซีน

 บ้านโนนตะคร้อ

 1. ปัญหาที่พบ
 • โรคห่า
 • ไม่มีการทำวัคซีนป้องกันโรค
 1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
 • ข้าวเปลือก รำ
 1. วัคซีนที่เคยใช้
 • ไม่เคยรับวัคซีน

 บ้านคู (หมู่ที่ 14)

 1. ปัญหาที่พบ
 • โรคห่า
 1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
 • ข้าวเปลือก รำ ข้าวสาร ปลายข้าว
 1. วัคซีนที่เคยใช้
 • ไม่เคยรับวัคซีน

บ้านหนองลุมพุก

 1. ปัญหาที่พบ
 • โรคฝีดาษ เกิดจากยุงกัด
 • โรคห่า เกิดจากติดเชื้อ
 1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
 • ข้าวเปลือก
 • รำผสมข้าว (1 ปิ๊บ = 350 บาท)
 • หัวอาหารผสมรำ (15 กก. = 450 บาท)
 1. วัคซีนที่เคยใช้
 • ไม่เคยรับวัคซีน

 บ้านโคกเมฆและบ้านทุ่งบ่อ

 1. ปัญหาที่พบ
 • เป็นหวัด โรคขี้ขาว ไก่เหงา (โรคห่า)
 • ปัญหาช่วงโควิด (ขายไม่ได้)
 1. อาหารและวัตถุดิบที่ใช้
 • เศษอาหาร
 • ข้าวเปลือก
 • หัวอาหาร (ถุงละ 450 บาท)
 • รำ (รำอ่อน 33 บ.)
 • ยาบำรุง วิตามีนซีไก่ ซองละ 15 บ. / สมุนไพรไทย เช่น ขมิ้น ฟ้าทะลายโจร
 1. วัคซีนที่เคยใช้
 • ไม่เคยรับวัคซีน

*ปล่อยตามธรรมชาติ คอกไก่อยู่ในบริเวณบ้านและทุ่งนา

การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น”

1. แหล่งท่องเที่ยวรีสอร์ทหญิงลี ลั้ลลา

          หญิงลี ศรีจุมพล นักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำซิ่งในสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์ ในเครือจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เจ้าของฉายา ลำซิ่งเมียงู ลำซิ่งชิงเกิด

บริการ

 • ห้องพักหลังเล็ก 490 บาท หลังใหญ่ 690 บาทต่อคืน โปรโมชั่นเล่นน้ำฟรี กลางคืนอากาศดี เย็น เงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อน ตื่นเช้ามารับอากาศดี เย็นสบาย ดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงถนนสี่เลนวิวจะสวยมาก
 • มีที่เช็คอิน
 • มีสวนน้ำให้บริการ ผู้ใหญ่ 50 บาท ถ้าไม่ลงเล่นน้ำมีคูปองแลกน้ำแลกอาหารได้ในราคา 39 บาท เปิดเวลา 08:00-20:00 น.
 • มีบริการสถานที่จัดงานเลี้ยง
 • มีบริการสถานที่จัดอบรม

2. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ

          ความเป็นมาของกลุ่มเป็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย จากรุ่นลูกสู่รุ่นหลาน ลายผ้าส่วนใหญ่เกิดจากการผสมผสานลายต่างๆ เช่น ลายขอ ลายคมห้า ลายดาวล้อมเดือน ที่เรานำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดลายใหม่ออกมา

          จุดเริ่มต้นของผ้า เริ่มต้นจากลายขอที่มีมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ของเรา ทางกลุ่มได้พัฒนาลายขึ้นมาใหม่ นำลายคมห้า และลายดาวล้อมเดือน มารวมกันได้เกิดเป็นลายให้ขึ้นมา และกลุ่มเราได้ตั้งชื่อ ลายขออมรเทพ ซึ่งที่มาของชื่อนี้ได้มาจากชื่อของโรงเรียนที่มี 4 หมู่บ้าน ในลายผ้าของเราใช้ลายขอสี่ตัวประกอบกันเชื่อมโยงไปกับลายดาวล้อมเดือน หมายถึง ความสามัคคีของคนในชุมชนของเรา

จุดเด่น

ผ้าของเราใช้เส้นไหมที่เราเลี้ยงเอแง สีที่ได้ซึ่งมาจากสีธรรมชาติ เช่น สีเหลือง ได้มาจาก แก่นขนุนและแก่นยอ, สีแดง ได้มาจาก ครั่งและฝาง, สีเขียว ได้มาจาก ใบดอกปีบ, สีม่วง ได้มาจาก ดอกอัญชัน และสีกาแฟ ได้มาจากผลของกาแฟ

3. หลวงพ่ออูป วัดบ้านดอนกลาง
ความเป็นมา
เป็นพระพุทธรูปเก่าเเก่ สร้างด้วยเเก่นไม้จันทร์ (ศิลปะลาวโบราณ) เป็นพระพุทธรูปปรางค์กรัชกาย ดวงตาสร้างด้วยพลอยสีดำ มีอายุราว 200 กว่าปี สันนิษฐานมาจากมีสถูปสร้างด้วยอิฐมอญ ฉาบด้วยยางไม้ หลังคามุงสังกะสีครอบสถูปไว้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2480 ดวงตาของหลวงพ่ออูปเเต่เดิมได้ถูกขโมยไปและได้เปลี่ยนดวงตาใหม่เป็นเเก้ว
ด้านบูรณาการ
เมื่อปี พ.ศ. 2543 เนื่องจากเห็นว่าสถูปซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่ออูปชำรุดทรุดโทรมมาก จึงได้มีการก่อสร้างวิหารครอบพระสถูปขึ้นใหม่ ให้สวยงาม
ด้านความเชื่อ
ชาวบ้านเชื่อกันว่า เมื่อเดินทางผ่านต้องขออนุญาต บอกกล่าวและคารวะให้ท่านทราบ หากลบหลู่จะมีอันเป็นไป หรือประสบโชคร้ายในชีวิต ซึ่งหลวงพ่ออูป ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในการการบไหว้ขอพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องราวต่างๆ

4. ทอเสื่อบ้านหนองผักบุ้ง

วัตถุดิบ/อุปกรณ์

 1. ต้นกก
 2. ต้นผือ
 3. ต้นไหล
 4. เชือกไนล่อน
 5. สีย้อม

ขั้นตอนการผลิต

 1. นำต้นกกมากรีดเป็นเส้นและนำไปผึ่งแดด ประมาณ 5 แดด
 2. นำต้นกกที่ผึ่งแดดมาย้อมสี นำมาทอเป็นลวดลายตามแบบที่ต้องการ
 3. นำมาเย็บต่อกัน

จุดเด่น

ในกลุ่มทอเสื่อบ้านหนองผักบุ้ง ก็จะมีตัวแทนคิดออกแบบลายให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ลวดลายที่ออกแบบเองเกิดจากความพยายามลองผิดลองถูก ความประทับใจที่เห็นจากลายอื่นแล้วนำมาประยุกต์เป็นลายของตัวเอง เช่น ลายข้าวหลามตัด ลายปีกหงส์ ลายดอกพิกุล ลายผักแว่น เป็นต้น

ความหนาแน่นของเส้นกก

 • ฟืมเชือกแน่นและสม่ำเสมอ
 • ฟืมด้ายแน่นแต่มีน้ำหนักเบา

ราคา

3 พับใหญ่ 1,000 บาท (มีลาย)

3 พับเล็ก 600 บาท

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

1. โคกหนองนาโมเดล บ้านโคกเมฆ

 • นำเอาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ทำให้เรามีอยู่ มีกิน มีสภาพจิตใจแข็งแรง มีสุขภาพดี
 • เพื่อจัดสรรส่วนนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

2. สวนอินทผลัม บ้านโนนตะคร้อ

 • เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ (พ.ศ.2563)
 • สามารถเยี่ยมชม เยี่ยมชิม อินทผลัมได้อย่างจุใจ
 • คอนเซป คือ ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์
 • มีสถานที่กว้างขวาง มีมุมถ่ายรูปสวยๆ
 • มีของฝากไว้ให้ซื้อติดมือกลับบ้านในราคาไม่แพง

3. ฟาร์มโคขุน บ้านโคกพงาด

 • เป็นฟาร์มที่ต้องการ สร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้
 • มีการจัดการเลี้ยงที่ดี มีความสะอาด และโคขุนทุกตัวมีสุขภาพดี
 • ไม่มีการใส่สารเร่งเนื้อแดง
 • นำมูลวัวไปทำเป็นปุ๋ยคอก ใช้ในการปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ

แผนการดำเนินงานต่อไป
ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้
1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านโนนสะอาด และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล
3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

ลงพื้นที่ถ่ายภาพ และ VDO สถานที่พิกัดโปรแกรมท่องเที่ยว 1 𝗗𝗮𝘆 𝗧𝗿𝗶𝗽  ของตำบลบ้านคูและถ่ายภาพรีวิวผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

ลงพื้นที่ถ่ายภาพเสื่อบ้านหนองผักบุ้ง เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาโพสต์จำหน่ายลงเพจFacebook

    

อบรมเชิงปฏิบัติการการอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ลงพื้นที่ถ่ายภาพผ้าไหมเพื่อนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาโพสต์จำหน่ายลงเพจFacebook

ลงพื้นที่เชิญผู้นำชุมชนและกลุ่มเลี้ยงโคขุนกับกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้านมาอบรมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู