1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารอร่อยๆ และที่ไหว้พระทำบุญ ในตำบลพรสำราญ หลักสูตร: AG03-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารอร่อยๆ และที่ไหว้พระทำบุญ ในตำบลพรสำราญ หลักสูตร: AG03-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

ข้าพเจ้านาย สุรจิตต์ คงศิลา 

ประเภท : บัณทิตจบใหม่              ตำแหน่งงาน  :  เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลพรสำราญ

 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

 หลักสูตร: AG03-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ       มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปฎิบัติงานด้านการสำรวจศักยภาพรายตำบล ๑๖ เป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เริ่มทำงานตามโครงการยกระดับเศษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพรสำราญ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2508 โดยแยกออกจากตำบลพระครูใหญ่ อำเภอเมืองฯ มี 12 หมู่บ้าน และยังขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองฯ โดยมีนายโสภา ปินะกะรัง เป็นกำนันคนแรก ต่อมาเมื่อปี 2512 ได้จัดตั้งอำเภอคูเมืองขึ้น ตำบลพรสำราญ ถูกแยกออกมาให้ขึ้นกับอำเภอคูเมือง เป็นต้นมา ปัจจุบันตำบลพรสำราญ มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 19 หมู่บ้าน โดยมีนายวีรศักดิ์ บัวบาน เป็นกำนันคนที่ 3 

 

   แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารอร่อยๆ และที่ไหว้พระทำบุญ

 ในตำบลพรสำราญอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ทุกท่านที่มาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กระผมขอเชิญชวนลองแวะมาเที่ยวตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองครับที่อยู่ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์เพียง24 กิโลเมตรเท่านั้นครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่น วัดบ้านโนนเมือง ร้านอาหารอร่อยๆ อย่างครัวคุณแหม่มที่ร้านอยู่ติดถนนใหญ่ออกจากบุรีรัมย์มาทางอำเภอคูเมืองร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงตำบลพรสำราญเพียง 2.7 กิโลเมตรเท่านั้นอิ่มท้องแล้วก็แวะไหว้พระทำบุญที่วัดบ้านโคกเพชรเป็นวัดประจำหมู่บ้านโคกเพชรที่มีความสงบร่มรื่นล้อมรอบด้วยต้นไม้สวยงามเหมาะแก่การมาทำบุญ พักผ่อนย่อนใจ

ที่ตั้งอยู่บ้านโคกเพชรห่างจาก ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เ พียง 4 กิโลเมตรเท่านั้น

    

  ลักษณะเด่น

เกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิดสร้าง “ป่ากินได้” สร้างจากความรักของคนในครอบครัวที่ตั้งอยู่ฝั่งขวามือมาจากตัวเมืองบุรีรัมย์ก่อนถึง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เพียง 3 กิโลเมตร เท่านั้น

จบทริป 1 วันสำหรับการท่องเที่ยวในตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อิ่มบุญ อิ่มท้อง สบายใจงบน้อยๆก็เที่ยวได้ครับ

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ก็ได้มีมาตรการแนวทางป้องกัน บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างเคร่งครัดครับ

สำหรับท่านที่เดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบ2เข็ม

หรือท่านที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบจะต้องแสดงหลักฐานการตรวจRT-PCRหรือชุดตรวจATK  ก่อนใช้บริการโรงแรมที่พัก ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

มาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19

D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด

M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย

T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

อ้างอิงข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

**อิ่มบุญกันแล้วก็สามารถเลือกซื้อสินค้าOtopของชาวพรสำราญกันได้น้าจะใช้เองหรือฝากญาติผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอ, เสื่อทอมือ ,หรือกระติบข้าวก็สวยทุกแบบครับ

 สินค้าOtopของชาวต.พรสำราญ  

 

ภาพประกอบการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลพรสำราญ 

อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                                      

วัดบ้านโคกเพชร

     ร้านอาหารครัวคุณแหม่ม

ลิ้งบทความ : http://u2t.bru.ac.th/agricultural/11-surachit/

                                                                   ลิ้งวิดีโอ : https://youtu.be/PdQFMJRn3_s

อื่นๆ

เมนู