บทความประจำเดือน ธันวาคม

อบรมการผสมอาหารสัตว์น้ำตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          นายธงชัย ปัสยัง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยในเดือนธันวาคมนี้ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ และทีมงาม AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ในการดำเนินงานในพื้นที่ ดังนี้

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

คณะ AG01(1) –  อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม

คณะ AG01(1) – ลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คณะ AG01(1) –อบรมการผสมอาหารสัตว์น้ำ ที่อบต.ตำบลตูมใหญ่

คณะ AG01(1) – คณะผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านใหม่เจริญสุข

คณะ AG01(1) – จัดทำบทความประจำเดือนธันวาคม

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านและTDGA ได้ทำการพัฒนาทักษะครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และได้ทำการศึกษาทักษะด้าน TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

กิจกรรมอบรมการทำอาหารสัตว์

ธรรมชาติของปลาดุกนั้นเป็นปลากินเนื้อและซาก กินได้ทั้งเศษเนื้อสัตว์ เศษพืช เลือด ขนมปัง และ เศษอาหารจากก้นครัว หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นปลาที่มีนิสัยการกินที่หลากหลายแบบกินไม่เลือก หากผู้เลี้ยงเข้าใจธรรมชาติของปลาดุกในข้อนี้ ก็จะนำมาซึ่งวิธีการลดต้นทุนค่าอาหารอันเป็นหัวใจหลักในการเลี้ยงปลาดุกลงไปได้มาก ทำให้การจับปลาขายในแต่ละครั้งเหลือกำไรที่ตั้งเนื้อตัวได้สบายและไม่ประสบกับปัญหาขาดทุน ไม่ว่าราคาปลาดุกจะผันผวนสักแค่ไหนก็ตาม โดยสูตรอาหารเลี้ยงปลาดุกต่อไปนี้เป็นภูมิปัญญาจากเกษตรกรไทย ที่นำมาใช้แทนหัวอาหารอย่างได้ดี ชนิดที่ไม่เคยมีการตีพิมพ์ในตำราวิชาการที่ไหนมาก่อนด้วย

วัตถุดิบที่ใช้

-พืชสีเขียว เช่น ผักบุ้ง กระถิน ฯลฯ 5 กก.

-ปลาป่นหรือหอยเชอรี่ 1 กก.

-รำละเอียด 2 กก.

-ปลายข้าวต้มสุก 1 กก.

-ข้าวโพดป่น 1 กก.

-กล้วยน้ำว้า/ฟักทอง/มะละกอ (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) 1 กก.

-เกลือ 2 ขีด

-กากน้ำตาล 5 ช้อนโต๊ะ

-EM หรือน้ำจุลินทรีย์ 2 ช้อนโต๊ะ

ขั้นตอนและวิธีทำ

-ใส่ส่วนผสม ปลาป่น,หอยเชอรี่ที่บดแล้ว,ข้าวโพดป่น ทั้งหมดใส่ผสมกันในกะละมัง อัตราส่วนตามที่กำหนดในสูตรผสมให้เข้ากัน

-หากต้องการทำให้เป็นเม็ดก็นำเข้าเครื่องอัดเม็ด โดยขนาดของเม็ดเราก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการ

-หรือจะปั้นเป็นก้อนก็ได้ ขนาดเล็กใหญ่แล้วแต่ขนาดของปลา

-แล้วให้นำไปผึ่งลมให้แห้งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ

วิธีการนำไปใช้ให้อาหารปลา

-นำไปหว่านให้ปลากินวันละครั้ง 2 มื้อ เช้าและเย็น

-หว่านให้ทั่วบ่อ จุดเดิมเสมอเพื่อให้ปลาเคยชิน

-หว่านให้ปลากินหมดภายใน 30 นาที

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม พบปัญหาด้านลงพื้นที่ปฏิบัติงานมือเนื่องจากตำบลตูมใหญ่มีผู้ติดเชื้อโควิด ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจึงมีผู้นำชุมชนและ อสม.คัดกรองก่อนเข้าและออกจากพื้นที่ตลอดเวลา

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่        

– ได้ประสานงานและวางแผนก่อนลงพื้นที่

-ได้เรียนรู้การประสานงานการทำงานกับผู้นำในชุมชน

-ได้เข้าใจปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู