ข้าพเจ้า นางสาวสุพัตรา ญาณโกมุท ประเภทประชาชน ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     ในเดือนพฤษภาคมนี้ ได้ร่วมกันทำโครงการ การทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการ การทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์      ในวันที่ 26 เมษายน 2564 ในช่วงเช้าก่อนทำการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทางอสมประจำหมู่ 9 บ้านหนองเพชรได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิและให้เจลล้างมือตามมาตรการป้องกัน covid อย่างเคร่งครัด และต่อมาอาจารย์เเละทีมงานทุกคนนำอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆมอบให้แก่ทางวัดบ้านหนองเพชร

ข้าพเจ้าและทีมงานได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมดังนี้   การทำคอกปุ๋ยหมัก เนื่องจากในบริเวณวัดมีใบไม้จำนวนมาก จึงสร้างคอกปุ๋ยหมัก เพื่อที่จะนำใบไม้ในบริเวณวัดมาทำปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ โดยสร้างจากท่อpvc และตาข่ายพลาสติก และได้กวาดใบไม้บริเวณรอบๆเพื่อนำมาใส่ในคอกปุ๋ยหมัก                                 

การตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดบริเวณหน้าลานพระพุทธรูป เพื่อให้สวยงามและดูสะอาดตาแก่ผู้พบเห็น

การปลูกต้นเข็มและต้นลิ้นมังกรหน้าอุโบสถ เนื่องจากบริเวณด้านหน้าอุโบสถยังไม่มีต้นไม้ประดับ ผู้ปฏิบัติงานจึงได้ร่วมกันขนดินมากองบริเวณด้านหน้าอุโบสถ เพื่อทำการปลูกต้นเข็ม และขนดินมากองรอบต้นไม้หน้าอุโบสถ เพื่อปลูกต้นลิ้นมักร ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้แก่อุโบสถ

จากการลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดหนองเพชร ต้องขอบคุณผู้ช่วย อสม. หมู่9 และผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ร่วมมือกันทำให้โครงการเสริมสร้างการทำความความดีจิตอาสาพัฒนาวัดเสร็จลุล่วงด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู