ข้าพเจ้านางสาวณัฐวรา พลทามูล ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 ทีมงานได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 10  ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมไปถึงแนะนำการใช้ชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม่ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในตำบลศรีสว่าง เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 มีการระบาดในประเทศเป็นรอบที่ 3 จึงมีกิจกรรมกับการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและร่วมมือกันในกิจกรรมนี้ และสมาชิกได้มีการลงพื้นที่ในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ เพื่อจัดกิจกรรมและได้มีการสอบถามกับคนในชุมชนเรื่องการฉีดวัคชีน และได้แจกอุปกรณ์ป้องกัน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้าน วัด และโรงเรียนเพื่อป้องกันจากโควิด -19 ทีมงานและ อสม. ได้สอบถามคณะครูโรงเรียนพอดีวิทยา ผู้ใหญ่บ้าน และคนในชุมชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าได้รับการลงทะเบียน และการเตรียมตัวในการฉีดวัคซีน และผลข้างเคียง และการดูแลตัวเองในการระบาดครั้ง และการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ราบรื่นด้วยดี

 

การ Work From Home การอยู่ในบ้าน พร้อมทำงาน ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในที่อยู่กอาศัยของตนเอง ส่งผลต่อความต้องการที่พักอาศัยที่เปลี่ยนไปจากเดิม ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กอาจจะไม่เพียงพอ จำเป็นต้องการมีพื้นที่ที่สามารถทำอะไรได้หลายหลากมากยิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู