1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. AG03(1) พุทธสถาน สถานที่โบราณเก่าแก่ ณ วัดบ้านโนนเมือง (วัดโนนขมิ้น) ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

AG03(1) พุทธสถาน สถานที่โบราณเก่าแก่ ณ วัดบ้านโนนเมือง (วัดโนนขมิ้น) ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

รายงานผลปฏิบัติการเดือน สิงหาคม 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายมานพ มาตราตัง

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

สถานที่โบราณเก่าแก่

 

พุทธสถาน หมู่บ้านโนนเมือง(โนนขมิ้น) หมู่ที่ 13 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่เคยเป็นเมืองโบราณ ตั้งอยู่เป็นเนินเก่า ๆ มีคูเมืองล้อมรอบ นอกคูเมืองจะมีกำแพงอีกชั้นหนึ่งมีหนองน้ำและบ่อน้ำโบราณรอบ ๆ หมู่บ้าน แต่น้ำไม่ขังตลอดปี ปัจจุบันตื้นเขินใช้ทำนาได้

 

ลักษณะทางประวัติศาสตร์

หินหลักเมืองและเสาหลักเมือง ซึ่งอยู่ที่ตั้งวัดโนนเมือง

หินโบราณที่พบอยู่บนเนินวัดโนนเมือง

ศาลที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ อยู่บนเนินวัดและติดกับหลักเมือง

บริเวณหนองน้ำโบราณ ที่มีเนินรอบติดกับหมู่บ้าน

บ่อน้ำโบราณที่มีคูกั้น

เศษกระเบื้องหม้อแตก

คูเมืองด้านตะวันตกและด้านตะวันออก

กำแพงรอบเมือง

ข้อมูลเหล่านี้ถามได้จาก คุณตาบุญมา พุสาโลนา ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ และชาวบ้านให้ความนับถือมาก

 

ข้าพเจ้าจึงอยากจะแนะนำพุทธสถานแห่งนี้ให้ทุกคนได้รู้จัก และอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง หรือผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงที่ไม่รู้จักพุทธสถานแห่งนี้ ได้มาเที่ยวชม ซึ่งเป็นพุทธสถานที่น่าสนใจและใกล้บ้าน ยิ่งด้วยสถานการณ์บ้านเรามีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลให้ไม่สามารถออกไปเที่ยวไกลได้เหมือนเมื่อก่อน ก็แวะมาเที่ยวชมพุทธสถานแห่งนี้ได้นะครับ และอย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับ

 

อื่นๆ

เมนู