ข้าพเจ้านางสาวเมธาวี จิตไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02 (02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์
หลักสูตร: AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้มีการประชุมชี้แจงถึงเรื่องเงินเดือน และการหักเงินเดือนของทางส่วนทาง ที่เป็นไปตามกฎระเบียบในสัญญาจ้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทุกฝ่ายทั้งฝ่ายผู้จ้างและผู้รับจ้าง ทางอาจารย์ประจำตำบลได้มีการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงและเปิดให้มีการสอบถามตอบโต้กัน เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาตามมา

ในสถานการณ์โควิด 19 ที่มีความรุนแรงขึ้นในทุก ๆ วัน ทำให้งานบางงานต้องมีการ work from home เกิดขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 นี้ และเพื่อป้องกันไม่ให้ติดโรคเพิ่มขึ้น สิ่งที่ทำได้คือต้องคอยติดตามข่าวสารทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การประสานงานมีความง่ายและเข้าใจตรงกัน

Work from home สู้ “โควิด-19” ได้อย่างไร  

จากผลการวิจัยต่างๆ รายงานถึงลักษณะการแพร่ กระจายของไวรัสโคโรโน่าไว้หลากหลายรูปแบบ โดยผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ (เอ็นอีเจเอ็ม) เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 พบว่า ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ปะปนอยู่ในอากาศแม้จะผ่านไปนานเกือบ 3 ชั่วโมง โดยเฉพาะความสามารถในการแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ แม้ไม่แสดงอาการป่วย จึงทำให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รุนแรงและกระจายเป็นวงกว้างมากกว่าโรคซาร์ส

ทีมนักระบาดวิทยาของรัฐบาลจีน ในมณฑลหูเป่ย์ ที่สอบสวนโรคกรณีการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน (cluster) เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมาพบว่า เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ล่องลอยอยู่ในอากาศได้อย่างน้อย 30 นาที และกระจายไปไกลถึง 4.5 เมตร มากกว่าระยะปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลก แนะนำให้อยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อ 1-2 เมตร แต่ระยะเวลาที่เชื้ออยู่บนวัตถุขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อุณหภูมิ และชนิดของวัตถุ เช่น ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เชื้อสามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน 2-3 วันบนแก้ว ผ้า โลหะ พลาสติก หรือ กระดาษ

นอกจากนี้ ผลการศึกษาล่าสุดของสหรัฐฯ ยังพบว่า ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ สามารถอยู่รอดได้ประมาณ 2-3 วันบนพื้นผิวที่เป็นพลาสติก สแตนเลส และอยู่ได้นานสูงสุด 24 ชั่วโมงบนกระดาษแข็ง

กล่าวโดยสรุปจากข้อมูลทั้งหมด “โควิด-19” สามารถแพร่กระจายได้ไกลราว 1-4.5 เมตร และมีชีวิตอยู่ในอากาศได้ราว 30 นาที – 3 ชั่วโมง และยังสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวของวัสดุต่างๆ ได้สูงสุด 2-3 วัน

ยิ่ง “ไวรัส” แพร่ได้ไกล “คน” ยิ่งต้องอยู่ห่างกัน 

“Social Distancing” หรือ “การรักษาระยะห่างทางสังคม” จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในประเทศกลุ่มเสี่ยง เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของโรคจากคนสู่คนได้

“Work From Home” จึงเป็นหนึ่งวิธีปฏิบัติที่สำคัญ ที่จะช่วยให้คนส่วนใหญ่รักษาระยะห่างกับสังคมได้ โดยสามารถลดการพบปะ พูดคุย หรือรวมตัวอยู่ในพื้นที่แออัด ซึ่งเป็นวิธีที่จะขช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างดี

อย่างไรก็ตาม “การทำงานที่บ้าน” อาจไม่เหมาะกับทุกอาชีพ ทุกลักษณะงาน สะท้อนจากข้อมูลของ “แบงก์ชาติ” ที่ออกมาเปิดเผยผลสำรวจผู้ถูกผลกระทบจาก “โควิด-19” พบว่า แรงงานในเกือบทุกภูมิภาคโดนผลกระทบชัดเจน พร้อมระบุว่า มาตรการปิดสถานที่เสี่ยง กระทบผู้มีงานทำในสัดส่วน 20% ผู้มีงานทำราว 63% ไม่สามารถทำงานที่บ้านได้

โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำงานกับเครื่องมือเฉพาะ หรือมีงานที่เกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิศวกร นายช่างคุมเครื่องจักร เจ้าหน้าที่คุมท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ คนขับรถบรรทุก มอเตอร์ไซด์รับจ้าง คนขับรถสามล้อ แท็กซี่ ฯลฯ

ซึ่งในมิติทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพเหล่านี้อาจต้องหาทางปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปในช่องทางออนไลน์ หรือมองช่องทางธุรกิจอื่นๆ ที่ช่วยให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ชั่วคราวก่อน

แม้แต่ Work From Home ของบรรดาพนักงานประจำที่สามารถทำงานที่บ้านได้ ก็จะต้องได้รับการสนับสนุนระดับนโยบายขององค์กร ที่ต้องเอื้อต่อการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในการติดต่อสื่อสาร สนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงานของพนักงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องดูแลเพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตมากเกินไป

เป็นที่น่าจับตาว่า หลังจากนี้การ Work From Home (WFH) หรือการทำงานที่บ้าน อาจไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในภาวะวิกฤติเท่านั้น แต่อาจพัฒนาไปสู่การทำงานไร้พรมแดนอย่าง “การทำงานที่ไหนก็ได้” หรือ  “Work Everywhere” ที่มีประสิทธิภาพไม่แพ้การทำงานในออฟฟิศ จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของแทบทุกองค์กรก็เป็นได้

 

อื่นๆ

เมนู