ข้าพเจ้า นายนฤภรกมล เสาทอง  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-01 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนสิงหาคมนี้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทองและอาจารย์ประจำตำบลได้ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

โดยในช่วงเช้าได้พูดถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรายุ มุสิกา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในการบรรยายก็ได้พูดถึงหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ ตำแหน่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ซึ่งในการบรรยายก็ได้พูดถึงหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่

1.การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
2.การออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์
3.ข้อมูลประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์
4.ตำแหน่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์

รวมไปถึงขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้แก่

1.การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
2.การกำหนดชื่อตราสินค้า
3.วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์
4.รูปทรงบรรจุภัณฑ์
5.สีสันและกราฟฟิก

และในช่วงบ่ายได้พูดถึงการระดมความคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้

ในการบรรยายก็ได้พูดถึงเคล็ดลับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้แก่

1.บรรจุภัณฑ์ที่ดูแล้วกระแทกตากระแทกใจ
2.การดึงดูดผู้ที่สนใจจะซื้อด้วยแพคเกจจิ้ง
3.การสื่อสารได้ดีและบอกถึงสิ่งที่เราแตกต่างจากคู่แข่ง
4.มอบความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือ สะท้อนจากภายในสู่ภายนอก

ซึ่งในการบรรยาย ก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบัวทองเป็นอย่างดี ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อชาวบ้านในชุมชนตำบลบัวทองเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะได้นำความรู้จากการอบรมไปพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู