หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้าพเจ้านางสาว พัชรจุฑา เจียรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานทุกๆท่านได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าพร้อมจดทะเบียนตราสินค้า ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากอาจารย์ จิรายุ มุสิกา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ในงานก็จะอบรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก ว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ถูกต้องให้เป็นที่สะดุดตาของผู้ซื้อและได้พูดถึงการตลาดอย่างเช่น 4P ว่าจะทำอย่างไรให้สินค้าของเราเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนวรรณมุสิกา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ได้พูดถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จว่าเป็นอย่างไรออกแบบยังไงถึงจะดึงดูดลูกค้าดูสะดุดตาลูกค้า ทำอย่างไรเราถึงจะแตกต่างจากคู่แข่ง
สิ่งที่ได้จากการเข้าอบรมในครั้งนี้ การอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในอนาคตหลายท่านสามารถนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจต่างๆสามารถนำความรู้ในครั้งนี้นำไปต่อยอดการทำเเพคเกจจิ้งได้ เป็นการอบรมที่มีประโยชน์มากๆและเชื่อว่าความรู้ในครั้งนี้จะติดตัวไปกับทุกๆคนเผื่อใครมีโอกาสได้นำความรู้นี้ไปต่อยอดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรืออยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู