ข้าพเจ้า นายพิชญ์กรณ์ พรหมดีมา  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02(03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ทีมงานตำบลศรีสว่างได้มีการถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่หมู่บ้านเมืองน้อย ในเขตตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องลายผ้ามัดหมี่และการย้อมสีผ้า ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 ที่จะมาถึง โดยกิจกกรมทั้งสองอย่างอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด19 โดยมีการสวมหน้ากากและเว้นระยะห่าง

  • ถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยว บ้านเมืองน้อยเป็นหมู่บ้านในตำบลศรีสว่าง ที่ทีมงานตำบลศรีสว่างต้องการจะนำเสนอออกมาโดยการถ่ายทำทางทีมงานได้ ถ่ายทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในหมู่บ้านและสถานที่ที่น่าสนใจในหมู่บ้าน โดยได้รับความร่วมมือกับคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี

 

  • กิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน เนื่องด้วยโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณะเทคโนการเกษตร จัดกิจกรรม มีแล้วแบ่งบัน เพื่อมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วย Covid 19 ในจังหวัดบุรีรัมย์

 

  • กิจกรรมให้ความรู้เรื่องลายผ้าและการย้อมผ้า ทางทีมงานได้ติดต่อวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องการย้อมสีผ้าเพื่อมาให้ความรู้เรื่องการย้อมสีผ้าให้แก่คนในหมู่บ้านที่มีความสนใจ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ทีมงานตำบลศรีสว่างได้จัดเตรียมอุปกรณ์และจัดเตรียมสถานที่ที่จะให้อบรมในกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผ้าและการย้อมผ้า ที่จัดในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564

อื่นๆ

เมนู