สิงหาคม พ.ศ 2564 เดือนที่ 8 ของปีถือว่าเป็นการทำงานที่ผ่านมาได้ครึ่งปีแล้วครับสำหรับการทำงานของ U2T แต่ก็เป็นครึ่งปีหลังที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอย่างสูงเลยของไทยทำให้การทำงานของโครงการต้องหยุดลงพื้นที่ไปช่วงหนึ่ง แต่ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบลก็ประชุมหารือจนได้วันที่ลงพื้นที่การทำงานโดยก็มีตัวแทนของผู้ปฏิบัติงานไปลงพื้นที่บางส่วน

ส่วนตัวผมเป็นผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษาก็ทำงานแบบออนไลน์และคอยประสานงานกับอาจารย์ประจำตำบลเพื่อถามความเคลื่อนไหวและคอยเก็บรวบรวมภาพกิจกรรมที่ตัวแทนลงพื้นที่ได้ส่งเข้ามารายงานไว้ในกลุ่มงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะดีรวบรวมเป็นไฟล์ภาพส่งให้อาจารย์

เดือนนี้เรามีการอบรมเรื่องของการเขียนรายงานผลผู้ปฏิบัติงานและอบรมการเขียนบทความที่ถูกต้องโดยอบรมในวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมาและนอกจากนี้ก็มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำคณะเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของการลงเวลาปฏิบัติงานให้เข้าใจตรงกันเพื่อที่จะไม่โดนหักเงินเดือน ในเดือนต่อไปด้วยครับ ขอบคุณครับ

https://www.youtube.com/watch?v=jQkjMHtyZww

อื่นๆ

เมนู