เรื่องผลกระทบโควิด 19 ทางด้านจิตใจ

โรคระบาดโควิด 19 เป็นโรคที่ระบาดอย่างร้ายแรงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้อย่างง่ายดายและมีอาการป่วยที่ช้ากว่าจะแสดงอาการและมีอาการที่เหมือนไข้หวัดธรรมดาจึงทำให้สังเกตว่าตัวเองติดเชื้อหรือยังเป็นเรื่องยาก ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความกลัว และความเครียดขึ้น และในยุคปัจจุบัน ประชาชนเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะหลายคน ที่ถึงแม้จะไม่อยู่ในเหตุการณ์
แต่การเสพสื่อ หรือรับรู้สื่ออย่างมาก จึงทำให้เหมือนอยู่ในเหตุการณ์ ผลที่เกิดขึ้น ก็จะเกิดความเครียด คล้ายกับป่วยเป็น post traumatic stress มีอาการนอนไม่หลับ หวาดกลัว ตื่นตัว สะดุ้ง ไม่มีสมาธิในการทำงาน เครียดง่าย

ผู้ที่มีอาการดังกล่าวในภาพรวม จะเป็นปัญหาต่อสุขภาพ และจะต้องให้ความสำคัญ มากกว่า โรคโควิด 19 ในขณะนี้เสียอีก ดังนั้นทางออก ที่เป็นไปได้ ถ้ารู้ตัวว่ามีอาการดังกล่าว ควรลดในการเสพสื่อ และควรเรียนรู้ แยกความจริงกับความเห็น ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ดูแลร่างกายให้แข็งแรง
ให้มีสติ ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามคำแนะนำของทางสาธารณสุข และผู้ที่รู้จริงเท่านั้น

ในกลุ่มที่สูญเสียหน้าที่การงานและต้องประสบภาวะความเครียดด้านการเงิน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนฆ่าตัวตาย ซึ่งปัจจุบัน รัฐได้ออกโครงการเยียวยาในด้านต่าง ๆ หลายที่มีครงการช่วยเหลือซึ่งกัน สนับสนุนอาหาร ที่อยู่ เพื่อความช่วยเหลือสำหรับผู้คนที่ได้รับผลกระทบ

 

อื่นๆ

เมนู