ตามที่โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า otop ของตำบลพรสำราญพวกเราทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวของตำบลพรสำราญพบว่าแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ วัดบ้านโนนเมืองหรือเมืองขมิ้นเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่เคยเป็นเมืองโบราณตั้งอยู่บนเนินเก่าๆ มีคูเมืองล้อมรอบนอกคูเมืองจะมีกำแพงอีกชั้นหนึ่งมีหนองน้ำและบ่อน้ำโบราณรอบๆ หมู่บ้านแต่น้ำไม่ขังตลอดปีซึ่งปัจจุบันยังหลงเหลือแค่คูเมืองรอบหมู่บ้านนอกจากนี้ยังพบหินหลักเมืองและเสาหลักเมืองซึ่งถือเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญกับหมู่บ้านโนนเมืองมากซึ่งตั้งอยู่บนที่ตั้งวัดบ้านโนนเมืองและยังไม่มีการพัฒนาให้เป็นที่น่าสนใจมากนักดังนั้นทีมผู้ปฏิบัติงานอยากมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งเที่ยวแบบชาวบ้าน

                      พุทธสถานบ้านโนนเมือง

               เสาหลักเมืองโบราญ

               หินหลักเมืองโบราญ

อื่นๆ

เมนู